DutchFor the Children EN/NLVideo 2017

Uitgestoten vanwege zijn mankepootje!

Hallo, jongens en meisjes, en dames en heren, jong en oud! Ja, want deze boodschap is voor iedereen hoor. Vandaag lees ik een verhaaltje aan jullie voor, dat gaat over een zeer bijzonder schaapje. Het maakt een vergelijking. Ontdek je welke? Het is leuk, om met je vrienden of ouders of broers en zussen samen te kijken en te luisteren, en elkaar na afloop te vertellen, wat voor een vergelijking je hoorde in het verhaal, en wat je eruit hebt geleerd. Heel veel luister- en leerplezier. Ruacha, Yeshu, Shalom! Daaaag!  Martje (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sheep-expelled

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 18 mei 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord een hele bijzondere boodschap over voor jong en oud. Luister maar goed. De engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin alles woord voor woord opschreef, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ik spreek in beeldspraak tot jullie.

Er was eens een herder, die zijn schapen bij de naam kende, en de schapen kenden hem.
Maar hij kende ook de schaapjes, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet kenden. Op een dag keek de goede herder naar de kudde schaapjes, die hij manieren leerde. Ze waren namelijk getraind om elkaar lief te hebben.

Johannes 10, vers 14 en 15  En daar staat geschreven: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Een van de schaapjes werd op een dag verstoten, helemaal in de steek gelaten door alle schaapjes!
Het leek wel of het groepje, waar hij had bij gehoord, alleen maar belangstelling had voor elkaar. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die zag het en Hij dacht: ‘Ik ga eens kijken’. Hij bekeek dat schaapje heel erg goed, en Hij bekeek het kopje, Hij bekeek het staartje, Hij bekeek de pootjes… en ja hoor! Hij zag dat het schaapje gewond was, mank!

Johannes 10, vers 12  Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.

De vorige herder had niet goed op de schaapjes gelet. 

Johannes 10, vers 10  Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid, “zegt de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach”.

Tot ieders verbazing nam Hij dit schaapje apart en op schoot.
En weet je wat de Here Jezus Christus zei? “Al heb jij veel pijn en verdriet, en al lijkt het dat niemand je ziet, kijk eens omhoog! De hemel is blauw; weet dan dat God Zijn Zoon gaf, ook voor jou!”

Johannes 10, vers 16 en 17  Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen, “zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”.

De kudde schaapjes voelde zich verstoten, omdat Hij alle aandacht gaf aan dat ene schaapje!
Eigenlijk waren ze een beetje jaloers geworden. Maar toen kwamen ze dichterbij, en de goede Herder zei het volgende:

Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Ja, de goede Herder zei tegen het schaapje: “Wees maar niet bezorgd, want die pijn zal Ik wegnemen!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook wij zeggen samen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Shalom, daaaag, doeg

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com