DutchVideo 2012

Ufologie maakt de weg vrij voor de antichrist Obama!

WAT VERBORGEN WAS, WORDT GEOPENBAARD! ONDERWERPEN: UFO’S, ANTICHRIST OBAMA. STRIJDEN MET WAPENRUSTING GODS, TOTALE OVERGAVE AAN JEZUS CHRISTUS, BELANG VAN DE BEDEKKING ONDER HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS.

Gepubliceerd op 31 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

ondergrondse_basis - UFO

Volledige weergave: 

Hallo! Op 31 juli 2012, tegen de avond, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Ik begroet u daar in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Siloam, de bode engel Gods.

Ik vertel u de volle waarheid, omdat ik uit Zijn Heilige der Heiligen kom, en u hetgeen openbaar wat verborgen was.

Benjamin, schrijf op en geef Gods heilige woorden door, zoals ik spreek. U daar,

Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldkrachten van deze duisternis, tegen de geestelijke krachten van boosheden in de hemelse gewesten.

Uw wereld is onder de controle van satan!

De geest van de mensheid wordt nu vaak aangevallen door satan, omdat de tijd bijna geslagen heeft. U moet echt een bedekking van Jezus Christus’ Bloed hebben. Als u Zijn kind bent, van Jezus Christus, betekent het niet dat u alles maar aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moet overlaten. Hij zegt: Sta op daar! Sta, in de kracht van Jezus Christus! Vráág om Zijn kostbaar Bloed en Zijn wapenrusting. Vertrap de satan en zijn gevallen engelen, en neem geen leugen aan van de vader van de leugen.

De ufologie is een voorbereiding, die ook de weg vrijmaakt voor de antichrist, die reeds onder u is: Obama. 

Wanneer plotseling massaal de Opname plaatsvindt, zal er een globale godsdienst zijn. Zoals het was in de dagen van Noach, zó zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen.  Lukas 17, vers 26

U mensen zijt erg nieuwsgierig naar UFO’s en buitenaardse wezens.

De technologische gevallen engelen hebben een groot UFO ruimteschip, dat het luchtruim vult met een zwaar geluid, maar ze kunnen het geluid ook uitschakelen. Men projecteert een wolkenbeeld met lucht, om het schip. Deze buitenaardse gevallen engelen komen van een planeet, net boven de aarde, die men niet ziet. Het aantal bemanningsleden is totaal 666 personen per schip. Deze engelen en wezens kunnen zich ook laten transporteren naar een plek op aarde, waar men moet zijn. Ze controleren u op beeldschermen.

Obama heeft reeds het schip bezocht, en is op de hoogte van alles.

Ook zijn stafmensen en de Illuminati, en de mensen van hoge stand, en geestelijken, werken samen om het plan van de antichrist, Obama, te volvoeren. Benjamin, Obama speelt een spel. Hij zal dodelijk verwond worden en sterven, en na drie dagen tot leven komen, en verhoogd worden als een god. En elk land toont respect en vertrouwen. En dan slaat hij toe, Israël!

Er zullen tekenen zijn aan de Zon, en Maan en sterren.  Lukas 21, vers 25  

Er zijn planeten, waar leven is.

En men dacht ook andersom: ‘Is er nog leven?’

Benjamin, Amerika zal nimmer altijd Amerika zijn, omdat God het zal straffen. 

Het is belangrijk dat u vrij bent van uw zonden, en dat u Gods woord serieus neemt, de Bijbel, en deze boodschap Gods.

Alle rampen zijn reeds voorspeld en het is in volle gang! God wil zó graag dat u behouden wordt en niet achtergelaten wordt. Zeg niet: “Ik was goed en deed veel voor anderen”. Jezus Christus wil u niet voor de helft, maar helemaal! Hij wil zó graag, dat u, die luistert, zich overgeeft aan Hem, die u graag wil ontmoeten, waar Hij is. Jezus Christus wil dat u helemaal voor Hem kiest. Hij dwingt niet, maar het is dan uw eigen keus, dat u deze hel meemaakt op aarde. De God van Abraham en Izaäk en Jakob ziet u en heeft u lief!

Hij zal Zijn kinderen spoedig thuishalen!

Zijn boek kan gesloten worden. U die wederom geboren bent, sta klaar, zonder vlek van de zonde!

Ik ga nu, Benjamin. Wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dit goed in uw oren. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com