DutchVideo 2013

U zegt: Waar is uw God? God zegt: Waar bent u?

BOODSCHAP GODS: EN DE HERE GOD RIEP DE MENS TOT ZICH EN ZEIDE TOT HEM EN HAAR: WAAR ZIJT GIJ?

Gepubliceerd op 26 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God zegt, Waar bent u

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 26 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben de bode engel Coralindos.

Voorwaar, de Movie Actie Thriller is op dit moment, vanaf 24 december 2013, in meer dan 520 keer bekeken, naast de vele andere boodschappen.

Voorwaar, men zal nu spoedig de Nederlandse ondertiteling gaan plaatsen. Men werkt er hard aan.

Ook is het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ verkrijgbaar via de contactpersoon. En dit is: [email protected] en via de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voorwaar, het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is verkrijgbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Verder zijn er ook nog Cd’s en Dvd’s en MP3’s verkrijgbaar, ook in andere talen.

Ook dit deel ik u mede: de Evangelische Eindtijdspace en Heiscoming12 en Eindtijdnieuws en de werkers van de laatste dagen, zullen spoedig in 2014, 2 januari, samenkomen in een eigen website, en reclamevrij van anderen!

Voorwaar, meer informatie volgt nog. Voorwaar,

Klaagliederen 3, vers 25 en vers 26  Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.

Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak.

Psalm 18, vers 32 en 33  Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.

Psalm 42, vers 2 tot en met 4  Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God?

Genesis 3, vers 9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem “en haar”: Waar zijt gij?

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com