DutchVideo 2017

U wordt overgeleverd!

Waarschuwende boodschap Gods: U was nog zó gewaarschuwd; u trekt het onheil zelf aan! Omdat u niet luistert en Mij verstoten hebt, zal u overgeleverd worden aan… Lees de volledige boodschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

warning-to-the-world

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 juni 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Indonesië en de Filipijnen en China en Afrika en Kongo en Amerika!
Mijn naam is Elikana en ben een bode engel Gods. Luister aandachtig en serieus!

Genesis 18, vers 17  En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?
Genesis 18, vers 23  En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?

Voorwaar, Kadosh, Heilig is God, en duldt geen afgoden!
U was nog zó gewaarschuwd; u trekt het onheil zelf aan! Zo spreekt de Heer: U hebt Mij verstoten.

Romeinen 11, vers 1  Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

Voorwaar, en ook zei God: Onheil op onheil breng Ik u, als u zich niet bekeert.
Maar als u zich bekeert, zal Ik, de Here, u gaan zegenen en het onheil in uw land omkeren in zegen. Maar omdat u niet luistert, zal u overgeleverd zijn aan uw vijand in uw eigen land!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com