DutchVideo 2012

U sprak wat God u zeide, zei de engel van God!

21-09-2012  BOODSCHAP GODS: THEMA’S O.A.: JONA 3:18 EN JONA 4:11  DEZE BOODSCHAP IS GEEN STUDIE, MAAR PROFETISCH. DE BODE ENGEL GODS ZEI OOK: WEE U, ALS U OVER BENJAMIN OORDEELT OF OVER ZIJN WERKERS!

Gepubliceerd op 21 sep 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

breek de ketenen

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 september 2012, terwijl Benjamin sliep, kreeg hij een schouderklopje…

Toen hij wakker werd, zei een bode engel Gods: Shalom, Benjamin! Ik ben Jodanin. Ik groet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, De Christus! Benjamin, schrijf op wat ik u zeg.

Toen zei Benjamin: “Zou u mij dit woord voor woord kunnen vertellen?”

Ik zal dit doen, sprak de bode engel Gods en zei: 

Jona 1, vers 2  En toen sprak Hij: Jona, maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht.

Jona 3, vers 4  En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, en hij predikte en zeide: “Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!”

Benjamin, Jona had verwacht dat Nineve er aanging.

Zo dacht u dat Yeshua HaMashiach, de Christus, de wereld op Rosh Hashanah ondersteboven zou keren. U sprak, wat God zeide!

Jona 3, vers 8 en 9  Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.

Benjamin, u bent Mijn Profeet en zegt wat de God van Izaäk, Jakob en Abraham u opdraagt, en wijkt niet af, omdat de God van Izaäk, Jakob en Abraham voor u is, en met u is.

Wie zal u niet vrezen? Deze boodschap is geen studie, maar profetisch, zeg ik u!

Jona 3, vers 10  Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Laat de Geest Gods tot u spreken. U daar, luister goed!

Toen Jona sprak, kwam er berouw! En God trok Zijn plan in! Jona had een heel ander beeld voor ogen, en Benjamin Cousijnsen en vele anderen hadden op Rosh Hashanah de Wederkomst verwacht, en waren teleurgesteld. Maar God keek naar de harten en zei:

Jona 4, vers 11  Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?

U daar, mijn naam is Jodanin, de bode engel Gods, en zeg u dit in het licht, om u duidelijk te maken, dat het niet alleen om u gaat, maar om de vele zielen! 

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Johannes 10, vers 16  Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Galaten 6, vers 11  Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!

Galaten 6, vers 18  De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Wee u, als u over Benjamin oordeelt, of over zijn werkers!

Kwaadsprekers en roddelaars zullen Gods Koninkrijk nimmer beërven, noch zien! U mag zich niet eens Christen noemen. Dit zeg ik u als de bode engel Gods, en dit zijn de valse vruchten Gods. Laat u niet in met deze valse vruchten Gods. God is liefde!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com