DutchSalvation PrayerVideo 2022

U mag dit gebed na bidden

Heel vaak weet men niet altijd hoe men zou bidden, daarom zou u dit gebed mogen na bidden.

Gepubliceerd op 23 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, heel vaak weet men niet altijd hoe men zou moeten bidden, daarom zou u dit gebed mogen na bidden.
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dank u dat u mij beschermt en genadig bent. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt U mijn zonden vergeven zoals ik ook anderen hun zonden jegens mij vergeven heb? Bedek mij met Uw krachtige, wonderbare, reinigende Bloed, zodat ik ook de overwinning ontvang bij elke aanval van satan en elke vloek.
In de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in Zijn kracht en als Zijn eigendom, bied ik weerstand aan alle boze machten die mij haten, die mij proberen te beïnvloeden, net zoals de Here Jezus Christus. Ook U, Here, werd gebonden, opdat u mij of ons kunt bevrijden. U onderging ontelbaar veel pijn en schande en smaad, zodat wij nooit meer te schande hoeven te staan. U werd onschuldig veroordeeld en bespot en gehaat, opdat wij zouden worden vrijgesproken.
Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat U de vloek in ons leven op Uzelf hebt genomen, opdat U ons met uw zegen zou vervullen.”

Jesaja 51, vers 11 en 12 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen?
En Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
En Jesaja 54, vers 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen.
En vers 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Hou u aan deze woorden vast!
En tot slot,

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com