DutchSalvation PrayerVideo 2013

U luistert al zo lang! Maar Hij wil uw Heer zijn!

02-05-2013  VOORWAAR, GIJ LUISTERT AL ZO LANG NAAR DE BOODSCHAPPEN GODS! DE HERE ROEPT U VANDAAG OM UW HART OPEN TE STELLEN EN JEZUS CHRISTUS IN UW HART TOE TE LATEN; WACHT NIET LANGER!

Gepubliceerd op 2 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus Christus wil uw Heer zijn

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 mei 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods. Mijn naam is Presoni.

Voorwaar, gij luistert al zo lang naar de boodschappen Gods, die doorgegeven worden via Gods geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, laten wij bidden, en zeg mij na.

De bode engel Gods doet een zeer directe uitnodiging Gods om Jezus Christus aan te nemen. Is dit uw verlangen, dan mag u in alle eenvoud mij nabidden…

“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wees mij genadig en hoor mijn gebed. Ik erken en heb spijt van wat ik verkeerd heb gedaan. Ik keer mijn zonden de rug toe, en heb berouw. Ik erken dat u de Zoon van God bent, en de enige Weg en de Waarheid en het Leven, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Ik benoem in dit moment alle zonden en neem de tijd om ze bij u te brengen…

Dank u, dat u voor mij stierf aan het kruis, zodat ik vergeving krijg.

Ik wil u vragen om mij machtig aan te raken, zodat ik schoon ben. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bedek ik mij met uw kostbaar Bloed, en open mijn hart voor u om te komen wonen.

U bent vanaf nu de Heer van mijn leven.

Dank u voor uw Heilige Geest, die voortaan altijd bij mij is. Vanaf nu mag ik Zijn kind zijn en behoor Hem toe. Vanaf nu wil ik uw wil gaan doen. Ik dank u dat u mijn Herder en Redder bent. Dank u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn relatie begint nu, Amen!”

Amen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, sprak de bode engel Gods verder, Om te groeien in uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is het goed om het te vertellen aan iemand, van wie gij denkt dat hij of zij blij zal zijn met dit nieuws.

Lees voor: Johannes 1, vers 12 tot en met 14, en Johannes 3, vers 16

Johannes 1, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Bezoek ook een volle evangelische kerk of pinksterkerk en groei.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Van harte gefeliciteerd! als u deze stap in geloof heeft genomen, om de Here Jezus Christus aan te nemen.

Misschien heeft u het even aangehoord, en denkt u, ‘Eens kijken wat ze allemaal zegt’, dan raad ik u echt aan, als u dat nog niet gedaan heeft: neem die stap in geloof. En gefeliciteerd als u het heeft gedaan.

Zoek alstublieft een kerk, waar u gesteund wordt in uw groei, zoals de bode engel Gods namens de Heer doorgaf. De Here zal u rijk zegenen, dat is zeker!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com