DutchVideo 2015

U gaat in het vuur bewerkt worden zoals goud!

Boodschap Gods: Goud heeft de eeuwigheid; het bederft niet, en zilver heeft te maken met de prijs die betaald werd voor uw redding. Lees en hoor verder in de boodschap Gods!

Gepubliceerd op 3 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God´s refining work, tested by fire

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op donderdag 3 september 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de God van Benjamin Cousijnsen en mij, woord voor woord de volgende boodschap over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reambo en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Job 23, vers 10 tot en met 14  Want Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, weet hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen; het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. Maar Hij blijft Zichzelf gelijk – wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, uit. Want Hij zal volbrengen wat over mij beschikt is, en vele dergelijke dingen heeft Hij in de zin.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart, en wil u toetsen, juist omdat u prachtige woorden en gebeden zegt, zoals:
“Ik hou van u”, “Ik laat u nooit los”,  “Ik geef mij over”, en “Heer, gebruik mij!” doet Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het volgend met u. U gaat in het vuur bewerkt worden, zoals goud! Goud heeft de eeuwigheid; het bederft niet. En zilver heeft te maken met de prijs, die betaald werd voor uw redding. Namelijk het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was als zilver, Zijn betaalmiddel aan het kruis voor u.

Hoe zwaar uw wandel ook kan zijn, hou vast in Zijn spoor!
Want uw prachtige woorden en gebeden en beloften moeten geen holle woorden zijn, maar daden. Voorwaar, laat het lijden en de liefde aan het kruis van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus – uw redding – altijd behouden worden in uw hart! Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kostbaar blijven.

Lees voor: 1 Petrus 1, vers 6 en 7  Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

En Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

En Klaagliederen 4, vers 1  Hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd het goede, fijne goud! De heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat.

Voorwaar, laat u niet verdonkeren.
Laat uzelf opgepoetst worden, elke dag opnieuw, in een goede relatie! En schitter voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

En voordat ik u ook deze groet ga geven, ga ik het volgende laten zien:
De duifjes, die ik heb mogen maken in opdracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor de nieuwe werkers van de laatste dagen. En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft deze duifjes zelf in de handen gehad en heeft ze vandaag ook ingezegend. En het mooie is, dat de Heer een boodschap heeft laten brengen, die ook aansluit bij de duifjes, die gemaakt zijn van goud en zilver.

Gods zegen, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com