DutchVideo 2023

U bent waarlijk geliefd door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Hoewel men in de wereldse wandel en wereldse liefde, nooit echt geliefd is geweest in de wereld door vrienden, Zijn liefde voor u gaat heel erg ver en is uniek. Evenzo schitteren Zijn boodschappen nog steeds en hebben deze vele levens gered. Waarom zou u Hem dan niet aannemen?

Gepubliceerd op 25 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chaniach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vele mensen hebben prachtige dromen en hoge verwachtingen, maar bij velen spatten de dromen meteen als luchtbellen uiteen.
Hoewel men lacht, zijn er ook velen die onder andere lijden aan depressies. Voorwaar, en zo zijn er ook nog velen die niets van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus willen weten en Hem verwerpen en naar een andere uitweg zoeken om voldoening te krijgen via drugs, alcohol, en werelds genot.
Hoewel men in de wereld wandelt en wereldse liefde ontvangen heeft, is men nooit echt geliefd geweest door vrienden in de wereld.

Voorwaar, u die luistert: al ben je nog zo mooi en cool aan de buitenkant en kwetsbaar aan de binnenkant, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kan dromen laten uitkomen!
Zijn liefde voor u gaat heel ver en is erg uniek, evenzo Zijn boodschappen schitteren nog steeds en hebben vele levens gered. Waarom zou u Hem dan niet aannemen? Alleen Hij kan u voldoening geven en eeuwig leven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 8, vers 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
En Johannes 15, vers 9 en 10 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
En vers 18 en 19 Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gaf alles voor u, en kan de zonde niet accepteren!
Hij stierf voor u, die u afscheid van God! Hij is opgewekt uit de dood, nu u nog word opgewekt en leef, en neem Hem aan in uw leven. Wees niet bang, maar ga een relatie aan met Hem, en u zult het verschil merken.

Hebreeën 3, vers 15 Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering.
En Hebreeën 4, vers 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com