DutchVideo 2020

U bent mijn enige God!

Boodschap Gods: Wie is toch uw Koning, sterk en geweldig en meer dan overwinnaar in de strijd! Aanvaard het goede, en geloof in uw hart en ziel en verstand, dan zal Hij u kunnen helpen en zegenen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2020 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!
Voorwaar, stel uzelf op de proef, geliefden. Verlustig u in het goede. Zo zegt de Here: Er is geen andere God buiten Mij!

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Tot zover.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Wie is toch uw Koning, sterk en geweldig en meer dan overwinnaar in de strijd! Hef uw hoofd omhoog en verzadig u in het goede. Richt u op het goede, en beklim Mijn kadosh, heilige berg! En leer van Mijn gunstbewijzen en barmhartigheid.

Zeg het volgende, geliefden:

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Voorwaar, vertrouw op de Here! 

Psalm 68, vers 20 en 21  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood.

Voorwaar, geef in nederigheid, glorie en dank aan Abba, Vader, die u Zijn shalom, vrede, wil geven.
Aanvaard het goede, en geloof in uw hart en ziel en verstand, dan zal Hij u kunnen helpen en zegenen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com