DutchVideo 2012

U bent kostbaar in Zijn ogen!

Geef Yeshua HaMasiach, ook wel Jezus Christus genoemd, uw hart, en bedenk de dingen die boven zijn. Luister aandachtig naar deze bijzondere boodschap! *+*

Gepubliceerd op 22 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

jij bent kostbaar

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 22 november 2012 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Kolossenzen 2, vers 6 en 7  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Mijn naam is Chaela. Ik ben een bode engel Gods, en zeg u, Luister goed wat ik u mag zeggen in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Kolossenzen 3, vers 1, 2, 3 en 4  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in Christus, Hoor de stem van Yeshua, Jezus, en luister naar Hem, die de Waarheid is.

Aanvaard Hem in uw hart, en wandelt met Hem. En zie niet om naar het verleden, maar kijk als kind van God naar het heden, en ga op datgene af, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, al zolang klaar heeft staan voor u. Haal het stof weg en zie de gaven, die u niet meer zag, en gebruik het tot eer van Hem, die u zo goed kent. Hij was altijd al bij u.

U voelde zich minder dan een ander; u schaamde zich voor uzelf, ja u, die nu luistert.

U bent het, die zeer bijzonder is in de ogen van de Here. Ik ken u, u bent waardevoller dan welke parel en welke diamant dan ook. Blijf niet zo voor u uitdromen in uw kerk, maar gebruik uw gaven tot eer van God en schaam u niet. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is trots op u! Hij heeft u geroepen en u zal met Hem zijn, als Hij verschijnt.

Wie u verwerpt, verwerpt het mooie wat van God komt.

Het maakt niet uit, hoe u eruit ziet. Zelfs een mens is anders van buiten dan een dier. Zelfs elk dier lijkt niet op elkaar. Zo is ook ieder mens uniek. God kijkt naar uw hart, en zegt: Ik heb u lief, en heb u geroepen om in reinheid te wandelen in Christus. Wandel in oprechtheid.

Lees: Psalm 101, vers 1 tot en met 5

Hij zal altijd bij u zijn. Hoor, Hij zal u zegenen, en vertrouw op Hem in alles, en u zal het maken.

Praat gerust met Hem. Hij schaamt zich ook niet voor u. Hij wil u leiden op de weg, die u nog dichter bij Hem zal brengen. Daarom, juich met uw hart, en loof Hem met uw stem! Hij heeft uw tranen gezien en gedroogd.

Ik ga nu, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com