DutchVideo 2015

Twist niet tegen de Heer en Zijn beloften, maar verzorg uw hart!

Boodschap Gods: Hij zegt, Ik heb jou lief! Want Zijn voornemens zijn het beste, en zegen op zegen voor wie op Hem vertrouwen!

Gepubliceerd op 13 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 18, verse 6

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 april 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Uriël; ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, Gods weg is de beste en Zijn beloften maakt Hij waar.
Hij hoorde jouw hulpgeroep in het paleis. Het drong door tot in Zijn oren, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, keek naar u vanuit de hemelse vensters! Voorwaar, o kind des Allerhoogsten,

Psalm 21, vers 3  Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. Sela

Voorwaar, droog uw tranen.

Psalm 19, vers 15  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Uw hart is gesmolten in uw binnenste.
U roept het uit, “Heer, ik wil naar huis, verlos mij!” Voorwaar, kind, de ootmoedige zal getroost worden.

Psalm 25, vers 14 tot en met 17  Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten.

Voorwaar, zie uit naar boven!
Kijk daarbij via het hemelse venster, en lees de woorden: ‘Hij zegt: Ik heb jou lief! Wees sterk, en uw hart zal zich hier verblijden!’

Psalm 33, vers 15  Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

Voorwaar, twist niet tegen de Here en Zijn beloften!
Laat u schaamrood worden, want Zijn voornemens zijn het beste, en zegen op zegen voor wie op Hem vertrouwen.

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Voorwaar, verzorgt uw hart!

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft niet zomaar de wensen van uw hart in uw hart geschreven.

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Draag het in uw hart en gedachten! 

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, laten deze woorden u sterken.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com