DutchVideo 2016

Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware God!

8 Juli 2016 – Dit is een korte, maar krachtige, profetische, waarschuwende en mededelende boodschap van de enige en ware God aan Turkije!

Gepubliceerd op 8 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Turkey flag

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 8 juli 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze profetische, openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Turkije!
Denk niet dat u gezegend wordt! Mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, uw Allah brengt een grote vloek, maar geen zegen!
Luister ook naar de boodschappen met de titels: ‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’ van 11 november 2014, en de boodschap met de titel: ‘Wis en laat de schuilnaam van satan weg!’

Voorwaar, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware God!
En dat is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Israël, en Profeet Benjamin Cousijnsen. Bekeer u, alstublieft! En luister naar de boodschap met de titel: ‘Maanaanbidders, God zegt u: Breek ermee!’ van 9 april 2014.

De God van Israël is ook een God van liefde.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com