DutchVideo 2023

Trouwe, standvastige zoon en dochter, wees wijs en krachtig in Mij

Mijn geliefde zoon en dochter, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet, ga niet met hen op weg, want zij hebben niet naar Mij gehoord; weerhoud uw voet van hun pad, die vol lekkernij is van satan, want hun voeten snellen naar het kwaad, wat uit den boze is, uit satan en zij haasten zich om bloed te vergieten.

Gepubliceerd op 18 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt uw Abba, Vader, El Elohim, Adonai, uw Rabboeni en Heer tot u:

Spreuken 1, vers 7 De vreze des Heren is het begin der kennis; “alleen” de dwazen verachten “de” wijsheid en tucht “Gods”.

Voorwaar,

Spreuken 1, vers 10 Mijn “geliefde” zoon “en dochter”, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet.
En vers 15 en 16 Mijn “trouwe, standvastige” zoon “en dochter, wees wijs en krachtig in Mij”, ga niet met hen op weg “want zij hebben niet naar Mij gehoord”; weerhoud uw voet van hun pad, “die vol lekkernij is van satan,” want hun voeten snellen naar het kwaad “wat uit den boze is uit satan” en “zij” haasten zich om bloed te vergieten.

Voorwaar, de satan haat Mij en Mijn zeer geliefde Profeten naar Mijn hart, en weet door de tekenen, de gebeurtenissen in de wereld, dat Ik spoedig terugkom op de wolken.

Spreuken 1, vers 17 en 18 Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; zij echter “hebben zich laten verblinden door satan en gaan tegen Mijn geboden in, zij” loeren op hun eigen bloed en “leggen een verschrikkelijk hels vooruitzicht voor zichzelf klaar, en” leggen een “eigen net” hinderlaag voor hun eigen leven neer.

Voorwaar, Ik de Heer zeg u, zoals ik al zeg in Mijn woord; wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in!

Spreuken 1, vers 19 en 20 Zo zijn “dus” de paden van ieder die hunkert naar onrechtmatige winst, die haar bezitters het leven ontneemt “en de hel in jagen”. De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Tot slot,

Spreuken 1, vers 24 tot 33 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Voorwaar, bekeer u en doe wat de Here altijd zegt in de boodschap!

Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus “Christus”, heb mijn “bode” engel gezonden, om ulieden, “de ogen te openen en” dit te betuigen…tot zover.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, wie deze boodschap verwerpt is uit den duivel en is dom!
Wie niet wil horen gaat voor eeuwig verloren! Voorwaar, uit uw daden blijkt wie klaar voor de Opname is!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com