DutchVideo 2014

Trouw is liefde die het volhoudt!

BEMOEDIGENDE WOORDEN, DOOR DE HERE JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH ZELF, WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD AAN ZIJN EENVOUDIGE, WARE DIENSTKNECHT, PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. DE HEER JEZUS CHRISTUS SPRAK: TROUW IS LIEFDE DIE HET VOLHOUDT, OOK ALS ONBEGRIP U TEISTERT EN LIEFDELOOSHEID U VERBIJSTERT!

Gepubliceerd op 28 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Deuteronomy 32, verse 11

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 28 augustus 2014 kreeg ik een bijzondere boodschap van de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, persoonlijk.

Shalom! Ik ben wie Ik ben, Mijn kind.

Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Ik zag u toen gij nog sliep. Mijn kind, Ik heb u lief. Een leven zonder liefde is een leven met verdriet.

Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op “Mij”, de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Voorwaar, trouw is liefde die niet wijkt, Mijn kind, voor verdriet en tegenslagen, ook als alles hopeloos lijkt!

Johannes 8, vers 12  “Voorwaar, Mijn kind”, Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, trouw is liefde die het volhoudt, ook als onbegrip u teistert en liefdeloosheid u verbijstert.

Kom bij Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Trouw is echt; ze is als goud. Huil maar gerust. Ik sla Mijn armen om je heen. Voel Mijn onvoorwaardelijke liefde, Mijn kind, voel Mijn warmte en tederheid, ook bij intense pijn en verdriet. Een leven zonder Mijn vriendschap, daar gaat een mens aan kapot!

Voorwaar, Mijn kind, vanaf het moment dat jij geboren was en je zag, zei Ik: Gij hoort bij Mij.

Ik houd van je ogen en je haar en van het kuiltje in je wang. Maar het is ook om je warme hart, dat Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bemin. Voorwaar, Mijn kind, blijf trouw en vertrouw Mij. Als het te moeilijk wordt, zal Ik u troosten en dragen.

Deuteronomium 32, vers 11  Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com