DutchVideo 2014

Totale overname met de dag zichtbaarder!

PROFETISCHE, ONTHULLENDE BOODSCHAP GODS, O.A.: MEN ZAL TERUGDENKEN AAN DE EXTREME HITTE EN EXTREME REGENVAL VAN 2014, EN SOMMIGEN ZIJN AL ZELFS MEER OVERGENOMEN DAN MENS!

Gepubliceerd op 11 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

overname van de wereld door satan

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, alles is in volle gang!

Onderschat de woorden niet, de profetieën en de woorden van bemoediging, maar ook van terechtwijzing, waaraan men een ware Profeet herkent.

Voorwaar, sprak Gods ware eindtijdprofeet niet over extreme regenval en extreme hitte en extreme tornado’s?

Op 16 april 2013 sprak Benjamin Cousijnsen hier ook reeds over.

Zie, men zal terugdenken aan die extreme regenval en extreme hitte van 2014, waardoor vele branden zullen ontstaan.

Voorwaar, mijn naam is Rachai; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de totale overname is ook in volle gang en de mensenvernietiging neemt nu nog extremer toe! En wat betekent men voor satan als mens? Niets! Satan wil een hel op aarde, en knoeien aan het DNA van de mens en zijn geest. Zijn helse adem wil hij in u blazen, en alzo werd de mens tot een hels levend wezen, dat – zonder Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus aan te nemen, die u maakte – de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft verworpen.

Voorwaar, vele mensen weten niet eens meer wat ze doen.

De een springt uit een flatgebouw, en de ander rijdt met zijn auto mensen dood. En de ander schiet in een school, en een ander springt voor de trein. En weer een ander weigert gered te worden en eeuwig leven te ontvangen! En een ander vermoordt zijn gezin, en een ander eet mensenvlees en dieren, zoals ratten, slangen, honden, katten, vleermuizen, kikkers, enzovoorts. Sommigen zijn al zelfs zombies, meer overgenomen dan mens!

Voorwaar, alles neemt extreem toe!

Luister ook naar de boodschap: ‘Beestachtige kenmerken met de dag zichtbaarder!’ van 12 december 2013.

Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

En geef uw leven aan Hem en laat u dopen als volwassene, als een kind van God. Zeg vandaag: “Ik breek ermee om Nee te zeggen. Ik zeg Ja tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en ga een relatie aan met Hem en vraag om vergeving, en zal een volle evangelische kerk of pinksterkerk trouw gaan bezoeken”.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com