DutchVideo 2019

Toon Yeshua HaMashiach heilig respect met heel uw hart en ziel

Laten wij waardig, met alle engelen, waardig voor Hem, de Koning der koningen, buigen en aanbidden. Want Zijn heerschappij, van de Leeuw van Juda, is voor eeuwig! Ja, deze boodschap is voor u. Ontvang het en voel het in uw hart en ziel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 21 mei 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, laten we samen, als bewijs van onze liefde, onze handen opheffen en ons hoofd.
Want alle glorie komt Hem toe! En niets wat in de wereld is, overtreft de schoonheid van Zijn kadosh, heilige Heiligheid. Voorwaar, eer en aanbid Hem alleen, uw Abba, Vader, uw enige God, de God van licht en kracht en glorie en liefde en kadosh en heiligheid. Laten wij waardig, met alle engelen, waardig voor Hem, de Koning der koningen, buigen en aanbidden. Want Zijn heerschappij, van de Leeuw van Juda, is voor eeuwig!

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

En Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Voorwaar, mijn naam is Neta, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, toon Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Hogepriester, El Elohím, een kadosh, heilig respect met heel uw hart en ziel!

Deuteronomium 4, vers 29  En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

En Jesaja 40, vers 28 en 29  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Voorwaar, wie een nederig hart heeft, en in wijsheid voor Hem knielt en aanbidt, zal genade en redding ontvangen.
Hij is uw bevrijder en steenrots, en uw schild en burcht en kracht, die u redt en sterkt! Met Zijn rechterhand is Hij u tot steun. Geloofd zij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen! Ja, deze boodschap is voor u. Ontvang het en voel het in uw hart en ziel.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com