DutchVideo 2013

Toen vielen de regens, en de stormwinden waaiden!

Veel christenen lijken sterk in Jezus Christus, zo kunnen ze overkomen, totdat ze worden aangevallen, en hoe reageert u dan zelf? Wat doet u bij een aanval? Hoor en lees wat u kunt doen!

Gepubliceerd op 11 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

stormwind

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 11 april 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kalmunda. Ik ben een bode engel Gods.

Vele Christenen hebben het zo moeilijk; alles gaat net iets anders in hun leven.

Ze lijken in Yeshua HaMashiach zó sterk in hun leven met Hem verbonden te zijn. En ja hoor, daar komt het weer aan! “Help!” roepen ze.

Mattheüs 7, vers 27  En de regen viel neer en de “stormen” kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Hoe kan uw val nu zo groot zijn?

Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

1 Samuël 17, vers 4 tot en met 7  Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren, “een reus”. Hij heette Goliat, uit Gat. Hij was zes el en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit.

Voorwaar, als satan u aanvalt, welke uitrusting hebt u voor hem?

Of stuurt u een schilddrager voor u uit?

Of belt u uw broeder voor gebed, maar lost het zelf niet op?

Jeremia 48, vers 10  Vervloekt, wie het werk des HEREN met lauwheid verricht… tot zover.

Wees niet lauw, maar vurig van geest!

Openbaring 3, vers 15 tot en met 16  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Houd uw geestelijk huis staande!

1 Samuël 17, vers 50  Daar staat geschreven: Zo overwon David de Filistijn, “de reus”, met een slinger en een steen… tot zover.

Gij zijt meer dan overwinnaar.

Doe uw lauwheid weg. Gij geheel anders! Sta in de kracht Gods en bouw uw huis op de Rots. Amen!

Toen sprak de bode engel Gods, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Ik dank u voor het luisteren, Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com