DutchVideo 2020

Tijdreizen is mogelijk!

Voorwaar, zou u niet rond willen lopen in de Hemel, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, willen ontmoeten, of Petrus, of David, of Mozes, of een van de uitgestorven dino’s, onder anderen, of een van uw familieleden terug willen zien?

Gepubliceerd op 14 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de enige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sueda, een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here: 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, zou u niet rond willen lopen in de Hemel,
en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, willen ontmoeten, of Petrus, of David, of Mozes, of een van de uitgestorven dino’s, onder anderen, of een van uw familieleden terug willen zien? Voorwaar, voor sommigen is dit een droom, zoals reizen door de tijd in de Hemel, en blijft het tot de onmogelijkheden behoren.

Voorwaar, ook Profeet Benjamin Cousijnsen ging in 2013 waarlijk met Gods tijdmachine iets vooruit in de tijd…
en hij zag wat er gebeurde na de Opname, onder andere. Voorwaar, over tijdreizen gesproken: in speelfilms wordt de waarheid eigenlijk onthuld. Een natuurkundige, die zich bezighield met de structuur, met ruimte en tijd in Amsterdam, had de bewering dat eigenlijk ieder mens met een seconde per seconde door de tijd reist. Maar goed, velen zijn wel een beetje uitgekeken op die snelheid.

En zij die Hem hebben aangenomen:
Verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, want echt, tijdreizen is mogelijk! Voorwaar,

1 Korinthiërs 15, vers 51 en 52  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 17  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Voorwaar, het is belangrijk dat niets u weerhoudt om de Rapture mee te maken!
Maak alles in orde in uw leven, en met uw gezin en huwelijk en vrienden, onder anderen. Laat niets u weerhouden, anders zou u wel eens de Rapture kunnen missen en wat God voor u klaar heeft liggen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Alles is mogelijk voor wie gelooft!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com