DutchVideo 2017

Tel je verlies af, satan!

Gebedsproclamatie voor herstel, bevrijding en genezing van geest, ziel, lichaam, hart en gedachten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 september 2017 bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, de Koning der koningen, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Kadosh, Heilig en Machtig is Hij alleen!
Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.

Dank U, Yeshua HaMashiach, en zegt:
“Dit is de dag, die de Heer mij geeft. Daarom dank ik Hem.”

Psalm 91, vers 2  Zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik’.

Zegt:
“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik Uw eigendom ben en dat ik niets te vrezen heb, noch voor de pijl, die des daags rondvliegt, of voor welke pestziekte dan ook, die mij wil vernielen!”

Psalm 91, vers 9 tot en met 12  U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.

Zegt:
“Halleluja! Daar is kracht, wonderbare kracht in het Lam Gods. Powerrr! Geen plaag zal mij meer benaderen, en ik ben gekocht en betaald en vrij door het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En ik geloof dat U, Abba, Vader, mijn Heer en Koning der koningen, mij zal genezen, en uw engelen zult zenden om mij te behoeden, zodat ik mij niet stoot aan een steen. Alle eer en dank aan de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen!”

Psalm 91, vers 13  Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

Zegt:
“Powerrr Gods! Ik verbreek elk juk dat in mijn leven is, elke belemmering, die het onmogelijk maakt de Heer te dienen. Je bent verslagen, satan! En ik erken alleen Hem als mijn Heer en Meester, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. In Zijn almachtige Naam eis ik alles terug. Onder het gezag van Zijn Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tel ik je verlies af, satan! Ik tel tot 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Powerrr, Gods power!”

Psalm 91, vers 14 tot en met 16  ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’
En Psalm 92, vers 2 en 3  Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.
En vers 6 en 7  Hoe groot zijn uw daden, HEER, hoe peilloos diep uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door, en dwazen kunnen het niet vatten.
En vers 13 tot en met 16  De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.
En Psalm 94, vers 18 en 19  Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield u trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Voorwaar, de troon van satan is vernietigd! 

Psalm 150, vers 2  Loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.
En vers 6  Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!

Maak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, groot!
Sta in uw kracht en geloof. Dans op satan, driemaal daags; dat is het beste recept, of vaker. U bent meer dan overwinnaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Powerrr!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com