De liefde overwint alles met zachtmoedigheid en geduld, amen!

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Gepubliceerd op 6 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 november ontving ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, overgebracht door de bode engel Gods, die ik […]

Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen?

De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. Gepubliceerd op 11 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode […]

Verlos u ervan of u gaat voor eeuwig verloren!

Laat u niet beïnvloeden door de gevallen engelen, die geesten zijn van haat, afgunst, ongeloof, jaloezie, liefdeloosheid, verbittering, vergelding, twist, kwaadsprekerij, leugens via dromen, moord, geweld, zelfmoord, kwetsen, hoogmoedigheid en trotsheid, koppigheid, onreinheid, en overige zonden! Gepubliceerd op 9 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Nu, grotere verdorvenheid op aarde dan in Henoch’s dagen!

Dit is een profetische boodschap Gods. Toen in de dagen van Henoch, was de aarde verdorven maar nu is het alleen maar erger geworden! Gepubliceerd op 8 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 07 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Bekeer u en richt u op het accepteren van liefde en vergeving!

Voorwaar, u kunt zich niet verstoppen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en eigenwijs doorgaan met uw hoogmoedigheid en trotsheid van wandel, en liefdeloosheid naar anderen toe, en dan zeggen, “Ik ben Christen!”, terwijl u hiermee in alles de gevoelens van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus enorm pijn doet. Gepubliceerd op 13 juni 2023 door […]

Deel 2: Deel deze boodschap, positief!

Voorwaar, dit is een vervolg om meer van uzelf te kunnen ontdekken of u wel uit God zijt. Voorwaar, de uitslag was voor velen die zichzelf gingen testen en overdenken helaas negatief! Gepubliceerd op 10 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Wees een voorbeeld, leg het stoffelijke af!

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. Gepubliceerd op 12 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Houd u verre van de schijnheilige wandel van de kameleons

Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf. Gepubliceerd op 30 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Had gij het vaccin maar niet genomen!

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de enige ware echte Koning der koningen: Waarom hebt gij Mij verlaten en zijt gij veranderd in een slecht mens? Gepubliceerd op 10 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 9 maart 2023, kreeg ik, […]