In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle aanvallen van satan!

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen! […]

Behoort u tot de wijzen of tot de dwazen?

Waarschuwende boodschap Gods: Ik ben wie Ik ben, Mijn kind, Ik ben JHWH, uw Heer. Ik ben de Koning der koningen en de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. Voorwaar, de Here kan zegeningen geven, maar ook terugnemen, zowel uw eeuwige behoud! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op […]

Het staat voor zegeningen: 12 druiven, neem deel hieraan!

DE HERE BRACHT VANDAAG ZELF WOORD VOOR WOORD ZIJN BOODSCHAP OVER. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET VAN DE EINDTIJD, SCHRIJFT ALLES METEEN WOORD VOOR WOORD OP: SCHRIJF MIJN WOORDEN OP. EN GIJ DIE LUISTERT, HOOR, WANT IK BEN HET LICHT DER WERELD. IK BEN HET, UW HERDER! VOORWAAR, VERGEET NIET, IK LEEF! VERDER NODIGT DE HEER U […]

Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven

DE HEER ZEGT: GEDENK MIJ VAN OUD- OP NIEUWJAAR, BIJ ELKE (MOSCATEL) DRUIF, BIJ ELKE TIK VAN 24.00 UUR! DE HEER ZAL U ZEGENEN DOOR DIT TE DOEN, DOOR TE GEHOORZAMEN, EN OP DEZE WIJZE HEM TE EREN! Gepubliceerd op 14 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change BC © Volledige weergave: […]

Kijk uit voor de vrucht van kwaadsprekerij

De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wijst u terecht, niet om u te kwetsen, maar om u te helpen en de slang door te hebben, zodat u verder kunt groeien in Hem, die om u geeft. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 jul 2018 door […]

Vertrouwt op de HEER!

Bemoedigende boodschap Gods. U schenkt hem voor altijd Uw zegen, u verblijdt hem met het licht van Uw gelaat. Door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 1 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Verzet u en behaal de overwinning!

20-07-2017  Elke ziel op de Aarde, zowel de gezonde mens als de zieke, wordt beproefd. Verzet u en behaal de overwinning! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte […]

Dank God voor Zijn zalving en begin de dag met een lach!

Zalvingsgebed: Bid dit gebed mee of bid in uw eigen woorden een soortgelijk gebed. U wordt aangemoedigd om de dag met een lach te beginnen, en zalvingsolie te gebruiken bij het bidden en danken in deze boodschap Gods. Doe hiervoor aan het begin van het gebed een paar druppels in uw handpalm bijvoorbeeld. Vouw uw […]

Hoe vaak werden u deze dingen niet gezegd?

De Here, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft al heel vaak de dingen gezegd, die in deze boodschap worden opgesomd. Gepubliceerd op 9 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 februari 2017 bracht een […]

Wat in liefde wordt gedaan blijft eeuwig bestaan!

Vermanende en bemoedigende boodschap Gods: Wees als een boom met diepe wortels en wijd uitgestrekte takken naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Gepubliceerd op 6 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 februari 2017 bracht de bode engel van […]