Talm niet om uw beloften in te lossen

Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen […]

God reveals what one tries to hide

Revealing message from God about the Pentagon’s report and about the unexplained planets, sky phenomena, UFOs, and fallen angels. You can also hear and read that one had already discovered that some planets are habitable. Published on September 24, 2021 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, […]

Erwache, erwache, ach, höre doch auf die Worte Gottes!

Und der HERR hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt; aber ihr habt nicht gehört noch eure Ohren geneigt, mir zu gehorchen. Veröffentlicht am 10. September 2021 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © BC   Vollständige Wiedergabe: Hallo, willkommen! Am 9. September 2021 überbrachte der Engelbote […]

Behold, I have told you beforehand

For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will render to everyone according to his deeds. Most certainly I tell you, there are some standing here who will in no way taste of death, until they see the Son of Man coming in His […]

God openbaart wat men probeert te verbergen

Openbarende boodschap Gods over het Pentagons rapport en over onverklaarbare planeten, lucht fenomenen, UFO’S, en gevallen engelen. U kunt ook horen en lezen dat men het al had ontdekt dat sommige planeten bewoonbaar zijn. Gepubliceerd op 24 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Zie, Ik heb het u voorzegd

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn […]

Justified by grace through faith

As they were eating, Jesus took bread, gave thanks for it, and broke it. He gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is my body.” He took the cup, gave thanks, and gave to them, saying, “All of you drink it, for this is my blood of the new covenant, which is […]

Despierta, despierta, oh, escucha las palabras de Dios

Published on September 10, 2021 by Victory in Jesus El Señor te ha enviado a todos sus siervos los Profetas, levantándose temprano y enviándolos, pero tú no has escuchado, ni has inclinado tu oído para oír. Haga el favor de compartir este mensaje sin cambiar © BC

God will punish your deafness!

Prophetic and warning message from God: God warns every country! You shalt not bow to your images and sham saints. Also, the vaccination deceivers of the dragon will be punished. Published on September 30, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On September 19th, 2021, a […]