Ja de HERE is bij u, heb daarom geloofsvertrouwen zoals david!

David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. En hoe zit het met u? Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u […]

Zonder Hem bent u niks!

Hij had de macht om duizenden tienduizenden warriorengelen te laten komen om voor Hem te strijden en het te vergelden, maar Hij was een echte Warrior en overwon de dood! Gepubliceerd op 20 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

De waarheid is bij velen vergaan, zelfs bij de Joden

Ook nu gij tot hen al deze profetische woorden spreekt, horen zij niet naar u, wat Ik de Here JHWH zeg en nu gij tot hen roept, antwoorden zij u niet; en al stond Ik ook zelf, de Heer voor hun ogen, dan nog zouden zij niet luisteren! Gepubliceerd op 5 mei 2023 door Evangelical […]

De wijze in eigen ogen zal beschaamd, verslagen en verstrikt worden!

Een hooggeplaatste, een rechter en een machthebber worden geëerd, maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Gepubliceerd op 5 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Breng de liefde van God tot uiting

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Verder sprak de bode engel Gods in deze boodschap ook in beeldspraak. De volle boodschap kunt u verder lezen of beluisteren. […]

Wee hem die met zijn Formeerder twist, die andere goden maakt

De Here HERE heeft alweer gesproken via deze boodschap over afgoden, en zegt, Heb Ik, de Levende Here der heren en Koning der koningen niet duidelijk dit gezegd? Gij zult naast Mij, “de levende God”, geen goden maken; noch van zilver “noch van hout” noch van goud zult gij ze u maken. Gepubliceerd op 9 […]

Dit is het woord des HEREN!

Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Gepubliceerd op 8 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 07 […]

Hoor niet alleen naar wat u zelf wilt horen

Zo spreekt de Here: Voorwaar, ja, Ik, JHWH, ben een rechtvaardige toetser, die nieren en hart en alles wat in de mens is volledig doorziet. Gepubliceerd op 5 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 januari 2022, kreeg Ik, Profeet […]