Kadosh, Holy is the Lord, Yeshua HaMashiach!

He rode on a cherub and flew; He appeared on the wings of the wind. The Lord thundered from Heaven, the Most High uttered His voice. He sends out His command to the Earth. His word runs very fast. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Apr 4, 2019 […]

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach!

Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]

Oh dear… your destroyer is coming!

INFORMATIVE AND PROPHETIC MESSAGE FROM GOD: OH DEAR, YOUR DESTROYER IS COMING! I AM IN THE WIND, I AM IN THE STORM, I AM IN THE HURRICANE. I WILL DO WHAT IS NECESSARY, BECAUSE HIS NAME, HIS LAWS, ARE VIOLATED! Published on Aug 17, 2015 by My Shalom Please share and do not change © […]

The Wind is looking for a home!

A message from God: The ‘Wind’ is looking for a home, a shelter, which makes us flourish, where He can blow and feed, and can let you grow as in the spring. Published on Nov 12, 2015 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On November […]

The answer to: Angels catch a lot of wind!

April 19, 2018  Rafaël, the messenger angel, once said in a message: Angels catch a lot of wind! In the next message he may pass on, on behalf of the Lord, Yeshua HaMashiach, what is meant by it. Truusje is a guest of Aunt Martje today and took her angel’s wings with her again. (After […]

Het antwoord op: Engelen vangen veel wind!

19-04-2018  Rafaël, de bode engel, zei eens in een boodschap: Engelen vangen veel wind! In de volgende boodschap mag hij namens de Heer, Yeshua HaMashiach, doorgeven, wat ermee bedoeld wordt. Truusje is vandaag te gast bij tante Martje en nam haar engelenvleugeltjes weer mee. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Unexpectedly and elusively, I will strike!

I, Thunder, have warned you once already, and will now very soon strike considerably in some countries, or they must repent! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on March 28, 2017 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On […]

Onverwachts en ongrijpbaar sla ik toe!

Ik, Donder, heb u al eens gewaarschuwd, en zal nu zeer spoedig in sommige landen behoorlijk toeslaan, of ze moeten zich bekeren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hartelijk welkom! […]

O jee… uw verwoester komt eraan!

MEEDEDELENDE, PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: O JEE, UW VERWOESTER KOMT ERAAN! IK BEN IN DE WIND, IK BEN IN DE STORM, IK BEN IN DE ORKAAN! IK ZAL DOEN WAT NODIG IS, WANT ZIJN NAAM, ZIJN WETTEN, WORDEN OVERTREDEN! Gepubliceerd op 17 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Dit is geen science fiction!

ONTHULLINGEN GODS: VANDAAG ZULLEN ER VELE VERBORGENHEDEN GEOPENBAARD WORDEN, SPRAK DE ENGEL VAN GOD, SILOAM. Gepubliceerd op 31 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2014 schreef Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, het volgende […]