Zijn oor is gespitst en hoort alles!

DIT IS GEEN STUDIE! ALLE BOODSCHAPPEN GODS, OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, ZIJN RECHTSTREEKS AFKOMSTIG VAN DE GOD VAN AL WAT LEEFT! VOORWAAR, HOOR AANDACHTIG, WANT DIT IS WIJSHEID! Gepubliceerd op 11 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 11 […]

Wijsheid is Gods Heilige Geest!

GODS HEILIGE GEEST ONDERWIJST MENSEN EN HEEFT HEN LIEF! DE HEILIGE GEEST, WIJSHEID, ZIET ALLES EN VERVULT DE HELE WERELD! LEES MEE, DE BOEKEN DIE WEGGEHAALD ZIJN, DOOR DE EEUWEN HEEN, ZIJN BELANGRIJK! Gepubliceerd op 12 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Boodschap: Voor wie naar Gods wijsheid zoeken!

EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER WIJSHEID! ZIJ DIE ALLES WAT HEILIG IS ZORGVULDIG IN ERE HOUDEN, ZULLEN ZELF GEHEILIGD WORDEN, EN ZIJ DIE DEZE LES TER HARTE NEMEN, ZULLEN WORDEN ONTZIEN! Gepubliceerd op 26 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 26 november […]

Wijsheid die van de Heer komt, brengt liefde voort!

BOODSCHAP GODS: DEZE WOORDEN VAN DE HEER WERDEN DOOR EEN BODE ENGEL VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT, OOK AL KUNT U ZE IN GODS WOORD TERUGVINDEN: ZO SPREEKT DE HEER! Gepubliceerd op 13 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte […]

Loof Hem! en keer terug naar de bron van wijsheid!

BOODSCHAP GODS, 100% AFKOMSTIG VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH ZELF! DE HEER ZEGT TOT U: JE HEBT DE BRON VAN DE WIJSHEID VERLATEN! MAAR HIJ DIE ALLES WEET, KENT HAAR! Gepubliceerd op 7 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Ik ben Profeet Benjamin […]

Sla uw wijsheid niet in de wind

GELUKKIG IS DE MENS DIE ZICH VERDIEPT IN WIJSHEID! DE WIJSHEID VAN DEZE WERELD IS DWAASHEID VOOR GOD. ZOEKT DE DINGEN DIE VAN BOVEN ZIJN. SLA UW WIJSHEID NIET IN DE WIND! Gepubliceerd op 15 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Mijn […]

Meer wijsheid nodig? Deze boodschap is voor u!

23-07-2013  BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. GIJ LUISTERT AL ZO LANG NAAR DE BOODSCHAPPEN! Gepubliceerd op 23 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 23 juli 2013 bracht de engel des […]

Ware wijsheid & Gods openbaring in volgorde!

PROFETISCHE BOODSCHAP GODS: DIRECT AFKOMSTIG VAN DE TROON VAN GOD, GEBRACHT AAN GODS WARE EENVOUDIGE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN: WAT IS HET BEGIN VAN UW WIJSHEID? & WAT WELDRA GESCHIEDEN GAAT! Gepubliceerd op 25 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 februari 2013 bracht […]

De Here geeft wijze vermaningen!

04-12-2012  BOODSCHAP GODS: WIJZE VERMANINGEN IN DEZE BOODSCHAP, GEBRACHT IN DE NACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN GECITEERD! Gepubliceerd op 4 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 4 december 2012 in de […]

Wijsheid van God voor hen, die er rijp voor zijn!

MAAR WAT WIJ SPREKEN, ALS EEN GEHEIMENIS, IS DE VERBORGEN WIJSHEID GODS! AAN DE HAND VAN WIJZE SPREUKEN EN GESCHRIFTEN MAAKT GOD U ZIJN GEHEIMENISSEN BEKEND; WIE EEN OOR HEEFT, DIE HORE! Gepubliceerd op 25 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 25 oktober 2012 […]