Wie kan de dag van Zijn komst verdragen?

Profetische boodschap Gods: Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Gepubliceerd op 20 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International […]

Een gedicht naar mijn bruidegom

Published on September 3, 2020 by Faa-iza Shalom! Welkom bij de Evangelicalendtimemachine. Mijn naam is Faa-iza. Wat fijn dat jullie kijkt! Dit is een gedicht voor mijn bruidgom, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Chritus. Evangelical Endtime Machine Ministry

Wees klaar voor Zijn wederkomst!

Waarschuwende boodschap Gods: Maak u klaar en denk niet dat Zijn wederkomst nog lang niet is. Gepubliceerd op 19 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin […]

Zorg dat je de Rapture niet mist!

Velen zullen de Rapture aan hun neus voorbij zien gaan. Men zal zich verbazen dat degene, over wie men een oordeel klaar had, weggenomen blijkt te zijn door God! Want ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet […]

De tekenen van Zijn Wederkomst

Shalom, kinderen van de Allerhoogste! Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Hoewel velen omkomen door het Coronavirus en de tornado’s en overige rampen, zijn dit de tekenen van het einde, alsook de profetische vervulling, dat de liefde van de meesten zou verkillen. […]

Eindtijdtekenen!

Reeds in 2012 werd u geopenbaard, dat Profeet Benjamin Cousijnsen is aangesteld, om u de boodschappen over te brengen, waaronder ook profetieën, die voor onze ogen in vervulling gaan. Hoewel het niet kunnen vergeven ook tot de eindtijd tekenen behoort, lijdt Benjamin eronder, en wil hij hoe dan ook, met hen die hem vergeven, verdergaan […]

Wie niet wil horen, gaat verloren!

18-03-2012  Wie niet wil horen, gaat verloren. Jezus Christus sprak vanuit de donderslagen met een duidelijke krachtige stem! Benjamin heeft alles letterlijk opgeschreven en deelt dit, in opdracht van Hem. Gepubliceerd op 18 maart 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van […]

Helrode klederen van Bosra

05-10-2017  Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Een engel des […]

Frequente opschoning van UFO’s met hun gevallen engelen!

Openbaring Gods: Vaak wanneer het luchtruim donker is, wordt er gestreden tegen de gevallen engelen. Dit heeft ook te maken met het feit, dat de gevallen engelen geen invloed mogen hebben op de Wederkomst van Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 18 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]

Hij brengt Zijn kinderen dichter en dichter naar Zijn wederkomst toe!

God hoopt dat u openstaat voor Hem vandaag. Is dat alles? Nee! Ongelovigen, maar ook sommige Christenen, zijn bang voor wat men hoort en ziet in de wereld van vandaag. Men vergeet echter, dat God de Almachtige is en alles in de hand heeft! Gepubliceerd op 25 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please […]