Een waarschuwing Gods aan u, Israel!

De bode engel des Heren bracht deze spoedeisende en waarschuwende boodschap Gods naar Zijn end-time Profeet Benjamin Cousijnsen, die is gericht aan Israël. Gepubliceerd op 8 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

De dag van Zijn grote majesteit breekt aan!

Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. En gij doet wel, er acht op deze woorden Gods te slaan als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de […]

De Koningskinderen Deel 23

Published on June 7, 2022 by Faa-iza Liza is verdrietig en vindt het niet leuk dat Danny eventjes weg is. Zo was het ook toen de discipelen verdrietig waren, dat de Here Jezus weg was. Hij is altijd bij hen en opeens was Hij weg. Maar Here Jezus zei ook dat Hij wel terug komt […]

Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods!

Nu vrezen de wetenschappers het ergste en zien enorme veranderingen aan de lucht en wolken en aan de maan en sterren, onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen waar, die duidelijk verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis. Gepubliceerd op 24 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige […]

De Leeuw van Juda brult; Zijn overwinning staat vast!

Openbarende boodschap Gods: satan gaat rond op de Aarde als een op hol geslagen gek, die er alles aan wil doen, om velen de hel in te jagen. Hij is verder gegaan, via de uitstrijkjes, de vaccinatie en technologie, die in volle gang zijn, via zijn wereldmachten. Gepubliceerd op 15 februari 2022 door Evangelical Endtime […]

Wees niet verontrust

Voorwaar, vele signalen verwijzen er duidelijk naar, dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zeer spoedig terugkomt. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Gepubliceerd op 24 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 23 december 2021, […]

Bent u voorbereid?

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Daarom, geliefden, wees altijd klaar voor de Opname. Gepubliceerd op 2 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

God openbaart de werken van satan via de media en politiek o.a.

Openbarende boodschap Gods: De politiek en de werken van satan en de mainstream media bevatten allemaal nepnieuws. Voorwaar, het goede nieuws voor de standvastigen is, dat de satan met zijn show optreden de Wederkomst heeft versneld. Gepubliceerd op 16 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Blaas maar op de trompet en maak alles klaar!

Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Maleachi 3, vers 2 Gepubliceerd op 02 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

O wee, o wee, wereldleiders!

Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbaringen 16, vers 14 Gepubliceerd op 01 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]