Keep your faith and fight a good fight!

A message of God: Many in this end time have itching ears. They only want to accept what they want to hear. But this commission I entrust to you: in accordance with the prophecies and messages from God, which the Lord brings through his true end-time Prophet Benjamin Cousijnsen, which lead the Way to you, […]

Behoud uw geloof en voer een goede strijd!

Boodschap Gods: Velen hebben in deze eindtijd een verwend gehoor. Ze willen alleen aannemen wat ze willen horen. Maar deze opdracht vertrouw ik u toe: overeenkomstig met de profetieën en boodschappen Gods die de Here door zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen brengt, die de Weg naar u leidt, aan u de goede strijd strijden met geloof […]

Wie kan de dag van Zijn komst verdragen?

Profetische boodschap Gods: Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Gepubliceerd op 20 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International […]

Look after each other!

Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Published on October 15, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On October 14th, 2020, the messenger angel of God brought on the following message to end-time Prophet Benjamin Cousijnsen. Shalom! […]

Zie naar elkaar om!

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Gepubliceerd op 15 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over dat ik […]

Gratitude from Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ

The Lord Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ addresses with great gratitude to everyone who translates, records, and spreads His messages. Published on August 13, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello welcome! On August 13, 2020, the messenger angel of God brought on the following message […]

End Time Warriors!

You know the signs of the end times are very visible. Therefore, do not lose courage just now, but commit yourself more in this difficult time, which also leads to more souls who are open to the gospel. Published on August 5, 2020 by My Shalom  Please share and do not change © BC   […]

Eindtijd Warriors!

U weet de teken van de eindtijd zijn zeer zichtbaar. Daarom juist nu verlies de moed niet, maar zet u in echter nu meer in deze moeilijke tijd dat ook leid naar meer zielen die openstaan voor het evangelie. Gepubliceerd op 5 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]