Defeat satan with the Name that he fears!

LEARN HOW YOU CAN BLOCK IN FAITH THE EVIL ONE FOREVER, IN THE ALMIGHTY NAME OF YESHUA HAMASIACH, JESUS CHRIST! Published on March 5th, 2014 by Jennifer Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On Wednesday evening, March 5th, 2014, an angel of the Lord, a messenger angel […]

And the little dog said, “yes, yes, yes”

But let your ‘Yes’ be ‘Yes’ and your ‘No’ be ‘No.’ Whatever is more than these is of the evil one. Mathew 5:37 Published on August 16, 2021 by Jennifer Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On August 15th, 2021, the messenger angel of God brought on this […]

He is the same God as 2000 years ago

Verily, one also recognizes that the Lord lives and faithfully conveys everything, word for word, in love to His true end-time Prophet Benjamin Cousijnsen. Witness once what the messages from God have done to change you. Published on August 13, 2021 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: […]

Hij is dezelfde God zoals 2000 jaar geleden

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw alles overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Getuig ééns wat de boodschappen Gods veranderd heeft aan u. Gepubliceerd op 13 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Keep your faith and fight a good fight!

A message of God: Many in this end time have itching ears. They only want to accept what they want to hear. But this commission I entrust to you: in accordance with the prophecies and messages from God, which the Lord brings through his true end-time Prophet Benjamin Cousijnsen, which lead the Way to you, […]

Behoud uw geloof en voer een goede strijd!

Boodschap Gods: Velen hebben in deze eindtijd een verwend gehoor. Ze willen alleen aannemen wat ze willen horen. Maar deze opdracht vertrouw ik u toe: overeenkomstig met de profetieën en boodschappen Gods die de Here door zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen brengt, die de Weg naar u leidt, aan u de goede strijd strijden met geloof […]

Wie kan de dag van Zijn komst verdragen?

Profetische boodschap Gods: Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. Gepubliceerd op 20 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International […]

Look after each other!

Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Published on October 15, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On October 14th, 2020, the messenger angel of God brought on the following message to end-time Prophet Benjamin Cousijnsen. Shalom! […]