Be a God’s warrior, looking to God and the love

Know who you are as a child of the Most High, and what you are capable of in Christ. The Lord will also fight for you, through you and around you! Verily, use every means. Furthermore, be powerful, and thank God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on August […]

Wees een Gods warrior, ziende op God en de liefde

Weet wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in Christus in staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen en om u heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, en dank God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 13 […]

Warrior, get ready for the battle!

Where is your faith and trust? Why are you standing still, paralyzed with fear? Why do you shrink back? Their troops are being crushed, they flee without looking back. Look up, warrior, and know that you are not alone! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on June 19, 2019 […]

Warrior, maak je klaar voor de strijd!

Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken. Zie op, warrior, en weet dat je er niet alleen voor staat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 juni 2019 […]

Verily, warrior!

A message from God: You did not choose Me; I chose you and appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures. And so the Father will give you whatever you ask of Him in My Name. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on […]

Voorwaar, warrior!

Boodschap Gods: Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 mei 2019 door […]

Not a single weapon forged against you will do anything

Thus speaks the Lord who lives, and encourages and comforts and helps you. Trust in Me! I see your struggle, My warrior. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on May 8, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On […]

A faja foe Gado en kom abra mi!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 1 september 2015 nanga Precious Boskopoe foe Gado: Disi de wan krakti verloesoe begi, woortoe foe woortoe dem ben tjari gi na Profeti Benjamin Cousijnsen doro wan warrior, wan boskopoe engel foe Gado! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC

The fire of God is coming over me!

A message from God: This is a powerful deliverance prayer, passed on, word for word, to Prophet Benjamin Cousijnsen by a warrior, a messenger angel of God. Published on Sept 1, 2015 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September 1st, 2015, a messenger angel […]

Dank U, Heer, dat ik een warrior mag zijn!

Boodschap Gods, inclusief gebed, overgebracht in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]