Wees een warrior zonder klagen!

Wij engelen Gods klagen ook niet, omdat velen gered worden en gezegend en bevrijd en genezen, via de boodschappen Gods, via de Evangelical EndTime Machine, en opgebouwd worden. Verkondig het Evangelie, en red zielen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 10 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International […]

Be powerful, unshakable, and steadfast as a warrior of God

Kadosh, Holy is the Lord, and His power and arms, from Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, are never too short to pull you out of it, out of your terror and suffering! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on December 4, 2019 by Heiscoming12 Please share and do not […]

Wees krachtig, onwankelbaar en standvastig als een warrior van God

Kadosh, Heilig is de Here, en Zijn kracht en armen, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn nimmer te kort om u eruit te trekken, uit uw verschrikking en lijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

En na wan di wani wroko doro joe

Ding poti a boskopoe disi tapoe 17 oktober 2019 nanga Precious Boskopoe foe Gado, tjari en ini a moro hei en krakti Nem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Kristus! Pikin foe a Moro hei wan, no wan helse makti kan feti agensi joe. Joe de wan warrior! Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © […]

It is He who wants to work through you

A message from God, conveyed in the highest and most powerful Name ever, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ! Child of the Most High, no hellish power can fight against you. You are a warrior! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on October 17, 2019 by Heiscoming12 Please share and […]

Hij is het die door u heen wil werken

Boodschap Gods, overgebracht in de allerhoogste en krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Kind van de Allerhoogste, geen helse macht kan tegen u strijden. Gij zijt een warrior! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]

Be a God’s warrior, looking to God and the love

Know who you are as a child of the Most High, and what you are capable of in Christ. The Lord will also fight for you, through you and around you! Verily, use every means. Furthermore, be powerful, and thank God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on August […]

Wees een Gods warrior, ziende op God en de liefde

Weet wie u bent als kind van de Allerhoogste, en waartoe u in Christus in staat bent. Ook de Here zal voor u strijden, door u heen en om u heen! Voorwaar, gebruik elk middel. Voorts, wees krachtig, en dank God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 13 […]

Warrior, get ready for the battle!

Where is your faith and trust? Why are you standing still, paralyzed with fear? Why do you shrink back? Their troops are being crushed, they flee without looking back. Look up, warrior, and know that you are not alone! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on June 19, 2019 […]

Warrior, maak je klaar voor de strijd!

Waar is je geloof en vertrouwen? Waarom sta je stil, verlamd van angst? Waarom deins je terug? Hun troepen worden verpletterd, ze vluchten zonder om te kijken. Zie op, warrior, en weet dat je er niet alleen voor staat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 juni 2019 […]