The fire of God is coming over me!

A message from God: This is a powerful deliverance prayer, passed on, word for word, to Prophet Benjamin Cousijnsen by a warrior, a messenger angel of God. Published on Sept 1, 2015 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September 1st, 2015, a messenger angel […]

Thank you, Lord, that I may be a warrior!

A message from God, including prayer, conveyed in the Name of the Supreme, Kadosh, Holy, Worthy King of kings, Yeshua HaMashiach, Isa, YHWH, Jesus Christ, the only, living, true, resurrected Son of God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Feb 20, 2019 by The Lamb Is Worthy Please […]

Dank U, Heer, dat ik een warrior mag zijn!

Boodschap Gods, inclusief gebed, overgebracht in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please […]

And what rank do you have?

A message from God: Verily, warriors! My name is Bliszich, a warrior, a messenger angel of God, of high rank. And what rank do you have? Read and listen further… Published on Oct 14, 2015 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view:  Hello, very welcome! On October 14th, 2015, […]

In His almighty Name I break all the attacks from satan!

Let us go into prayer, and just say after me: “I am a warrior of the Most High God! And I stand in the strength and steadfastness and faith, and am unshakable… ” Thank You, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, that I am no longer under the curse, but have come under Your blessings! (After […]

In Zijn almachtige Naam verbreek ik alle aanvallen van satan!

Laten wij in gebed gaan, en zeg mij maar na: “Ik ben een strijder van de Allerhoogste God: een warrior! En ik sta in de kracht en standvastigheid en het geloof, en ben onwankelbaar…” Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik niet meer onder de vloek ben, maar onder Uw zegeningen ben gekomen! […]

Be an end-time warrior as God expects it!

A hater is not a warrior. Do you understand what the Holy Spirit of God wants to make clear to you today? Don’t let satan take advantage of you and blind your eyes, and manipulate your heart and mind! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 21, 2019 […]

Wees een eindtijdwarrior zoals God het verwacht!

Een hater is géén warrior. Begrijpt u wel wat de Heilige Geest Gods u vandaag duidelijk wil maken? Laat de satan geen voordeel op u behalen en uw ogen verblinden, en uw hart en gedachten bewerken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 jan 2019 door Evangelical Endtime […]

Be the rock that the Lord can build upon

Child of the Most High, don’t be weak in spirit, but fervent! Don’t allow yourself to be weakened and mocked and blinded. Be a warrior with heart and spirit! Put away the evil that wants to overcome you, in your house, in My holy temple. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Wees de rots waarop de Here kan bouwen

Kind van de Allerhoogste, wees niet zwak van geest, maar vurig! Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]