A fight against Legion, a fallen angel

Prophet Benjamin Cousijnsen suddenly woke up in the middle of the night, the messenger angel of God stood next to him by the bed and asked to follow him, Raphael. God had given him an assignment, which was as follows: fight against ‘Legion’ the fallen angel by order of God! Published on November 29th, 2023 […]

Het gevecht tegen Legioen, de gevallen engel

Profeet Benjamin Cousijnsen werd midden in de nacht plotseling wakker, de bode engel Gods stond naast hem bij het bed en vroeg om hem, Rafaël te volgen. God had hem een opdracht gegeven, die luidde als volgt: vechten tegen ‘Legioen’ de gevallen engel in opdracht van God! Gepubliceerd op 29 november 2023 door Evangelical Endtime […]

Are you thinking of Him in the last days?

If you support the messages from God and are good with computers and media or video editing or you want to use any talent for His glory and honor, then respond as a volunteer for the LORD, and do everything in love for Him without complaining, and then great will be your reward in Heaven. […]

Denkt u aan Hem in de laatste dagen?

Als u achter de boodschappen Gods staat en goed bent met computer en media of video- bewerking of welk talent dan ook tot Zijn glorie en eer u wilt gebruiken, reageer dan als vrijwilliger voor de HEER, en doe alles in liefde voor Hem zonder te klagen, dan zal uw loon groot zijn in de […]

Yes, the Lord is with you; therefore have faith like David!

And David spoke to the Lord the words of this song on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And what about you? Who is He in your eyes and how great is your faith in Him, when deceptions and hatred, among other things, surround you? Published […]

Zonder Hem bent u niks!

Hij had de macht om duizenden tienduizenden warriorengelen te laten komen om voor Hem te strijden en het te vergelden, maar Hij was een echte Warrior en overwon de dood! Gepubliceerd op 20 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

This is a warrior!

For your obedience has become known to all. I rejoice therefore over you. But I desire to have you wise in that which is good, but innocent in that which is evil. Published on February 1, 2023 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On January 31st, […]

Dit is een warrior!

Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. Gepubliceerd op 01 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Present yourself approved as a good warrior at the service of God

You therefore must endure hardship, as a good soldier of Christ Jesus. No soldier on duty entangles himself in the affairs of life, that he may please Him who enrolled him as a soldier. Also, if anyone competes in athletics “as a warrior of God”, he isn’t crowned unless he has competed by the “kadosh, […]