Houd in standvastigheid vol, Warriors!

Het is veel meer dan datgene wat u hoort of leest; gij hebt te strijden tegen de boze geesten, de gevallen engelen! Gepubliceerd op 11 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

De God van de geesten der Profeten heeft u gewaarschuwd!

Let goed op het volgende waarvoor de Heer u heeft gewaarschuwd, dat heeft plaatsgevonden en spoedig zal gebeuren. Gepubliceerd op 10 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 09 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Hoe herkent u een boze geest?

Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Gepubliceerd op […]

Wedersta de duivel, kinderkens!

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Gepubliceerd op 30 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

De gevolgen van het groot maken van de Heer

De vijand stelt echt niets voor en moet wijken in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam! Geef de eer en de glorie aan de Heer als offer. Gepubliceerd op 21 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 december 2022, […]

De Almachtige Heer is een sterke, onverslaanbare, eeuwige Held

Voorwaar, als gij vast geworteld bent in Hem en vertrouwt op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en in Zijn kracht staat, zullen de tronen, de duistere machten en krachten door Zijn almachtige Naam weldra vergaan. Gepubliceerd op 8 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Laat u niet beïnvloeden door de gevallen engelen

Openbarende boodschap Gods over hoe de gevallen engelen in deze eindtijd proberen om mensen te beïnvloeden. Doe er beslist niet aan mee! Gepubliceerd op 6 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Pas op voor de techniek van hun gevallen engelen!

Waarschuwende en openbarende boodschap Gods: Pas op! Ons worstelen is niet tegen bloed en vlees maar tegen geestelijke, duistere machten die achter de antichrist en de paus en hun volgelingen werken. Gepubliceerd op 28 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Schrijf dit op als een herinnering!

Weest krachtig in de Heer en doe er alles aan om de satan te wederstaan. Gepubliceerd op 09 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Val niet onder de risicogroep!

De overname van de gevallen engelen in de mensen heeft er ook mee te maken, dat men zich niet verzet en laat manipuleren in de gevoelens en gedachten. Voorwaar, als u niet meer kunt onderscheiden tussen goed en kwaad en niet meer helder bent en sterk in de Here, valt u onder de risicogroep en […]