Ziet toe op uzelf, Israel!

Ik ben de alfa en de omega, weet gij eigenlijk wel eens wat dat betekent, zegt de almachtige Here God. Gepubliceerd op 11 januari 2024 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 januari 2024 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap […]

Ieder land dat het kwade doet tegen Gods land zal gestraft worden!

Dit is een waarschuwende boodschap Gods: Wie Israël alleen maar haat en vervloekt en bespot en het alleen maar wil bestrijden en vernietigen zal door de Almachtige God van Abraham, Izaäk, en Jacob en de Profeten Gods, zwaar gestraft worden. Gepubliceerd op 9 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet […]

Onthoud de woorden die aan u zijn doorgegeven!

Geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef via de boodschappen door herinnering u wakker te houden, om aan de doorgegeven woorden te denken, die door de kadosh, heilige Profeten tevoren gesproken zijn. Gepubliceerd op 4 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Ze zijn geen toeval maar duidelijke eindtijdstekenen!

Voorwaar, zo staat het profetisch beschreven en het is geen toeval, maar een duidelijk teken dat de tijd nu erg ingekort is. Gepubliceerd op 3 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 01 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Zwets niet en doe het goede!

Uw wereldse, helse, boze, zwetsende woorden die tegen uw medemens, God en de Heilige Geest gericht waren, zullen in herinnering gebracht worden bij God. Bekeer u dus en doe het goede. Gepubliceerd op 30 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik, Profeet Benjamin […]

Deel 2: Deel deze boodschap, positief!

Voorwaar, dit is een vervolg om meer van uzelf te kunnen ontdekken of u wel uit God zijt. Voorwaar, de uitslag was voor velen die zichzelf gingen testen en overdenken helaas negatief! Gepubliceerd op 10 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Men gaat kennismaken met een extreem hitterecord!

Profetische boodschap Gods overgeleverd aan Gods ware eindtijdprofeet in de eindtijd; de Heer noemt de landen op die getroffen zullen worden door een extreem hitterecord. Velen zullen door hun ongehoorzaamheid aan God schadelijke gevolgen ondervinden! Gepubliceerd op 2 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige […]

Breng uw offer van berouw, aanbid Mij en maak het goed!

Dit is een laatste waarschuwing Gods: waar zult gij zijn, als u Gods woorden gesproken door Zijn ware Profeet in de eindtijd niet meer serieus neemt? De Heer zegt u: Voorwaar, kniel, toon respect en wees nederig en gevoelig, en vol van liefde en breng uw offer van berouw van alle zonden bij Hem vanuit […]