De ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!

OPENBARING GODS: DE WARE REDEN VAN DE TOTALE WERELDWIJDE CONTROLE IS, DAT DE ANTICHRIST HIERDOOR WEET WAAR DE CHRISTENEN, DIE ‘HATERS’ GENOEMD WORDEN EN EXTREMISTEN, TE VINDEN ZIJN. DENK OOK AAN DE FEMA KAMPEN! Gepubliceerd op 11 juli 2013 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio, and new messages from the Lord […]

A ambra foe Gado sa broko VS, Amerika, pis pisi!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 5 december 2019 nanga Precious Profetische boskopoe foe Gado: So Masra de taki! Profeti Benjamin, joe sa taki “profeti” taki agensi dem nanga ala dem profetische woortoe disi, en taki gi dem taki: Masra, “JHWH”, sa bari na hei, en opo Hem “krakti” stem na Hem “kadosh”, santa presi. […]

De hamer Gods zal de VS, Amerika, vermorzelen!

Profetische boodschap Gods: Zo luidt het woord des Heren! Profeet Benjamin, gij zult ook tot hen al deze “profetische” woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here, “JHWH”, zal brullen uit den hoge en uit zijn “kadosh”, heilige woning zijn stem “krachtig” verheffen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Een schijnvrede houdt men de wereld voor!

De hele wereld moet geloven, dat men geen kernraketten meer heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 juni […]

Israël, wees gewaarschuwd, ze spelen samen toneel!

Dit is een openbarende, waarschuwende en profetische boodschap van God, overgeleverd aan Gods enige ware, geliefde Profeet in de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 10 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van […]

Profetisch visioen: VS nanga dem difrenti tornado’s

Ding poti a boskopoe disi tapoe 30 maart 2012 nanga Precious Profetisch visioen, tapoe 29 & 30 maart 2012. Wan engel foe Gado foe Abraham, Izaak en Jakob, en mi Masra Jezus Kristus, Yeshua HaMashiach, gi mi wan opdracht, foe taigi Amerika san en kong. Bijbelteksten: Matteus 7, vers 13 / Markus 13, vers 8 […]

Wees alert en luister naar deze profetische voorzeggingen Gods!

Verschillende aanslagen werden vandaag van tevoren gedetailleerd voorzegd in deze alarmerende, profetische boodschap, en ook kleinere gebeurtenissen werden aangekondigd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 14 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Dit is een alarmerende, profetische boodschap Gods, op […]

Profetische mededeling: Bekeer u of u zult geslagen worden!

Luister eens goed, Mexico, Turkije, Florida en ook Houston. Buig of Hij zal u laten buigen! Gepubliceerd op 8 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze profetische, openbarende mededeling Gods over […]