Dien vurig en krachtig gezouten tot Zijn eer!

Deze boodschap Gods is een oproep om vurig en gezouten te zijn en niet flauw gezouten in de Heilige Geest, alswel in uw gebed, en om trouw te dienen tot glorie van de Koning der koningen! Gepubliceerd op 31 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Dank de HERE, ondanks uw nood en beven!

Voorwaar, stel uw geloofsvertrouwen op Hem, want in Zijn hand ligt heel uw leven. Uw geloofsvertrouwen, hoe Hij het ook leidt, alles heeft een bedoeling. Gepubliceerd op 27 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 september kreeg ik, Profeet […]

Redt zielen en vecht ervoor!

De Almachtige HEER zal ook hen die God niet wilden kennen en gehoorzamen straffen vanwege dat ze van het evangelie gehoord hadden maar er niets mee hadden gedaan evenzo met wat de kadosh, heilige Profeten Gods in het einde der dagen gedeeld hebben wereldwijd; de boodschappen Gods. Gepubliceerd op 7 september 2023 door Evangelical Endtime […]

Neem terug wat satan van u gestolen heeft!

Luister juist wél heel aandachtig naar de boodschappen Gods en doe juist wél het tegenovergestelde van hetgene, wat satan haat! Vertrap hem en neem alles terug van wat hij u heeft afgenomen! Amen! Gepubliceerd op 10 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Houd rekening met Mijn kadosh, heilige schipregels om mee te varen!

Als u deze unieke website bezoekt, dit heilige, prachtige witte schip, dan moet u ook rekening kunnen houden met de vastgelegde geboden en de kadosh, heilige boodschappen Gods. Gepubliceerd op 19 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 juni […]

Wie is uw bouwmeester?

Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Gepubliceerd op 6 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap […]

Een kostbare, waardevolle kroon wacht daar, voor wie volhardt in strijd en beproevingen

Zalig is de man evenzo de vrouw, die in de verzoeking en strijd volhardt, want, wanneer hij evenzo zij de geestelijke proef heeft doorstaan, zal hij of zij de kostbare, waardevolle kroon des levens mogen ontvangen, die prachtig bewerkt is met vele kostbaarheden. Streef ernaar om geestelijk door God goedgekeurd te worden! Gepubliceerd op 2 […]

Bewaar uzelf in zuiverheid; slangengifvrij en onbesmet

En gij, broeders en zusters, wordt niet moede te doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem, en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde. Gepubliceerd op 17 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

De God van de geesten der Profeten heeft u gewaarschuwd!

Let goed op het volgende waarvoor de Heer u heeft gewaarschuwd, dat heeft plaatsgevonden en spoedig zal gebeuren. Gepubliceerd op 10 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 09 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]