Deze woorden zijn ook voor u

Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil werken. Gepubliceerd op 20 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Een grote hemelse familie ziet uit naar u

Baruch haba b’Shem Adonai, gezegend zij de Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor eeuwig! Uw hele grote hemelse familie en al de engelen in de kadosh, heilige Hemel zien uit om u te ontmoeten. Gepubliceerd op 1 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Zalig zijn zij die volharden in vervolging

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Gepubliceerd op 30 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

Luister trouw om niet onwetend te zijn

Voorwaar, als iemand wat reeds geopenbaard is via Gods heilige woorden, en deze profetieën wil tegenspreken en ongehoorzaam is door niet te luisteren, dan echter zeg ik u, God heeft het laatste woord en zal zijn of haar deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad. Gepubliceerd op 2 mei 2022 […]

Dit is het woord des HEREN!

Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Gepubliceerd op 8 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 07 […]

Laat alleen de wind van God maar waaien in u

Voorwaar, vele christenen lijken wel geheime agenten. Ze houden alles wat men hoort, geheim voor henzelf, wat men juist zou moeten delen. Gepubliceerd op 25 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Zorg dat u erbij bent

Bemoedigende boodschap Gods: Geliefden des Heren, wees standvastig in uw geloof en wandel. In onze Here, Jezus Christus is er geen reden om bang te zijn, maar slechts om met blijdschap en verwachting naar deze dag uit te kijken. Gepubliceerd op 11 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Wees echt in uw wandel, zoals de Here het bedoeld heeft

Beijvert u daarom des te meer, broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 1 Petrus 1:10 Gepubliceerd op 30 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 november 2021, […]

Houd vast aan het geloof dat u hebt!

Neem acht op deze profetische boodschap Gods: En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven […]

De dagen zijn kwaad, wees daarom niet onverstandig!

Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, […]