De ware reden van het neergestorte vliegtuig A320 geopenbaard! 

Openbarende en vervulde profetische boodschap van God: Op 23 januari 2015 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen nog, in de boodschap met de titel: ‘Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich heengrijpt!’ dat er een vliegtuig zou ontploffen vanwege een technische storing, en nabij een berggebied zou neerstorten! Op 24 maart 2015 ging deze profetie in […]

Toekomstige gebeurtenissen geopenbaard aan profeet Benjamin Cousijnsen

Profetische, openbarende mededeling van God aan Profeet Benjamin Cousijnsen. De almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, liet Benjamin vandaag vele toekomstige gebeurtenissen zien en horen, die in de nabije toekomst gaan gebeuren, met betrekking tot: Winkels, Klap aan België, Barack Obama’s ‘bezorgdheid’ over zichzelf, en Obama’s wegbereider Paus Franciscus moet zich haasten, in […]

Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich heengrijpt!

Verschillende openbaringen Gods worden medegedeeld in deze boodschap Gods, o.a.: 》Openbaring vliegtuigcrash. 》Oproep van Yeshua HaMasiach aan de Filipijnen m.b.t. het steunen van de kerk Ruach. 》Waarom de toenemende haat van satan en zijn werken nu zo zichtbaar zijn in de wereld! 》De Bijbel en het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 》Stel niet meer uit, als u Hem nog […]