Pangandam, mga hinigugma ug tinuod nga mga anak sa Dios!

Gimantala niadtong Mayo 24, 2022 ni Virgincita Karon ang mga siyentista nahadlok sa pinakagrabe nga mahitabo ug sa nakita nga dagkong mga kausaban sa kalangitan ug sa mga panganod ug sa bulan ug sa mga kabituonan, ug uban pa, ug nakabantay sa daghang mga sinyales sa katapusang mga adlaw nga nagpunting ngadto sa usa ka […]

O alaut, o alaut, alang sa mga nahabilin

Published on December 27, 2021 by Jeddy Piloton Propetikanhong mensahe gikan sa Dios: Human mahitabo ang Rapture, ang zombie virus mohasmag ug walay usa nga makahibalo kon diin kini sila nagagikan. Mas maayo unta ang mga tawo maminaw karon ug magpakamatarong sa Dios ug mangandam alang sa Rapture sa dili pa ulahi ang tanan. Palihug […]

Oh ay, oh ay, para los que se quedan atrás

Published on December 27, 2021 Victory in Jesus Mensaje profético de Dios: Después de que el Rapto tenga lugar, el virus zombi atacará y nadie sabrá de dónde viene. Es mejor que la gente escuche ahora y haga lo correcto con Dios y se preparen para el Rapto antes de que sea demasiado tarde. Haga […]

Nahibaloan ni Satanas nga ang iyang katapusan nagkaduol na!

Published on November 22, 2020 by Jeddy Piloton Sa pagkatinuod, ayaw tugoti nga mabutaan ka ni satanas. Siya nahibalo nga ang iyang katapusan moabut na, ug nga ang pag-abot niadtong nagalingkod sa ibabaw sa panganod haduol na, ug Siya hapit na mogamit sa Iyang galab aron sa pag-ani sa yuta. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

Der beste Nummer 1 Antivirus für Ihre Seele ist der Herr!

Ich spreche in Bildsprache. Ein Virus ist schädlich und versucht immer, Ihren Computer zu infizieren. Sie können dies auch geistlich sehen. Veröffentlicht am 19. November 2021 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © BC   Vollständige Wiedergabe: Hallo, willkommen! Am 18. November 2021 überbrachte der Engelbote Gottes diese Botschaft an Prophet […]

Satan knows that his end is drawing near!

Verily, do not be blinded by satan. He knows that his end is coming, and that the coming of Him who sits on the cloud is near, and He is about to use His sickle to reap the Earth. Published on November 23, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   […]

De satan weet dat zijn einde dichterbij komt!

Voorwaar, laat u niet verblinden door satan. Hij weet dat zijn einde komt, en dat de komst van Hem, die op wolk gezeten is, nabij is en bijna Zijn sikkel gaat gebruiken, om de Aarde te maaien. Gepubliceerd op 23 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Fuistes prevenido!

Published on April 20, 2021 Victory in Jesus De cierto, el Profeta Benjamín Cousijnsen te había advertido de antemano? Ahora muchos están experimentando muchas complicaciones en su sistema inmunológico. Haga el favor de compartir este mensaje sin cambiar © BC

Bulahan ang mga nagasalig sa GINOO!

Published on March 4, 2021, by Jeddy 02-14-2021 Mensahe sa pagpadayag ug pahimangno gikan sa Dios: Bisan kinsa ang mokaon gikan sa ginadili nga mga bunga magkasakit gikan niini ug malaglag hangtud sa kahangturan. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC