Hoor, O Israël, O schijnheilig land!

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai: vrees de Here en bekeer u, haast u! Gepubliceerd op 6 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Het waargebeurde verhaal van de dappere Oekraïense pastoor

Deze boodschap werd door een bode engel gebracht om goed over na te denken. Een groot voorbeeld voor ons; een Oekraïense pastoor gaf zijn leven voor velen. Gepubliceerd op 28 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 april 2022, kreeg […]

Denk goed na over hoe u zelf wandelt; wees geen leeghoofd!

Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt […]

De Ark des Heren

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Mattheüs 24:37 en 39 Gepubliceerd op 08 april 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

God zal uw koppigheid, vijandschap en trots breken

Waarschuwende en profetische boodschap Gods, wordt gebracht door de bode engel Gods om de hele wereld te delen. Luister rebelse generatie! Verbreekt met uw afgoden en uw slechte wandel en wees gehoorzaam aan God. Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Zie niet op wie je benauwen!

Boodschap Gods: Kind van de Allerhoogste, vrees niet voor wie je benauwen, maar zie op je Helper, die vooruitkijkt en van je houdt en je steunt. Hij wil je zegenen en zeggen: Ik breng je weer tot bloei, en je zult weer dansen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Begrijp Mijn waarschuwing op tijd!

Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven! Als je Mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen. Boodschap Gods, gebracht door de bode engel Actresa. Gepubliceerd op 12 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2016 […]