Verlustig u in de liefde en vergeld geen kwaad voor goed!

08-02-2021 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Gepubliceerd op 9 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 Februari 2021 […]

Vrees niet, Hij is het die u beschermt!

De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN. Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 Oktober […]

De tranga, en abi dek’ati!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 16 september nanga Precious Bikasi Masra ben komanderi wi foe doe so, di A ben taki:” Mi ben seti oen leki wan leti gi dem heiden soema so dati oen da de foe verloesoe te leki da kaba-pisi foe grontapoe Me Begi yoe prati ma no kenki noti © […]

Hij weet wat het beste voor u is!

Zo spreekt de Here naar u, “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.” Gepubliceerd op 25 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 […]

Dini Gado nanga joe heri hati, sieli en prakseri!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 10 september nanga Precious Hori tranga na Hem, owktoe te dem broko joe, bikasi Gado en tesi libisoema ini a faja foe saka-fasi. Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC

Vertrouw maar, wie kan Hem evenaren?

BOODSCHAP VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH VOOR U: HIJ WIL GRAAG, DAT U HEM VOELT IN UW HART, EN WIL DIE LEEGTE VULLEN MET ZIJN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE; EN ELKE WOND, ELK LITTEKEN, WIL HIJ WEGNEMEN! Gepubliceerd op 28 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van […]