Yeshua, Jezus leeft en spreekt tot u!

In deze boodschap Gods heeft de bode engel Gods de woorden doorgegeven wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u gesproken heeft. Gepubliceerd op 14 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 november 2022, kreeg ik, Profeet […]

Beijver u om naar de wil van God te leven

Als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Gepubliceerd op 7 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 september 2022, kreeg […]

Laat uw ‘ik, ik, ik’ minder worden

Zo spreekt de Here, Wie heeft deze boodschap bewerkt en tot stand gebracht? Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u geroepen heeft. Gepubliceerd op 5 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]

Lach meer naar God

Sommigen lachen meer als er een foto wordt gemaakt van hen, dan zo maar een ‘klik’, maar als de Here kijkt zonder fotocamera ziet Hij vaak niet eens een glimlach. Gepubliceerd op 22 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 […]

Onderzoekt u op tijd om echt klaar te zijn!

Zo spreekt de Here: Wat is men druk! Och, velen menen dat ze klaar zijn voor de Opname, terwijl ze dat niet zijn. Gepubliceerd op 30 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Leer hoe u strijden moet!

Onderwerp u aan Hem en open uw ogen, opdat u geestelijk kunt zien evenzo uw oren opdat u Zijn stem kunt begrijpen. Laat niets u kunnen scheiden van Hem. Gepubliceerd op 18 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 17 oktober […]

De bruiloft in de Hemel

Toen zeide Hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan Mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door Mijn Vader. […]

Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn!

Wee gij heeft een oog boos omdat de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden om hen te verzamelen en zij zullen hen in de vurige oven werpen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Velen worden geroepen, maar weinigen worden gekozen. Gepubliceerd op 18 Januari 2021 door […]