Yeshua HaMashiach kan u zowel terechtwijzen als bemoedigen

Vermanende boodschap Gods: Verbittering, onder andere, en een verhard hart, en kwaad met kwaad vergelden, is geen vrucht van de Geest. God wil dat u zich bekeert en heeft het beste met u voor! Gepubliceerd op 11 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12   Please share and do not change © BC Volledige […]

De duivel kan zich ook voordoen als een zogenaamde Christen!

Waarschuwende en vermanende boodschap Gods: In Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren. En toch liet de mens zich verleiden door het mooie gepraat van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer? (After clicking the video, wait for a moment until […]

Vermanende bemoediging in opdracht van God

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de Evangelical EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo nodig bij kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

De wijsheid roept luide tot de dwazen

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u: Keert u tot Mijn vermaning! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 14 juni 2018 bracht de […]

Geliefde des Heren, Hij vermaant u!

Hij vermaant u vandaag, en zegt: Laten er geen scheuringen zijn onder u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 14 februari 2018 werd de volgende boodschap […]

Welke verwachting heeft u van uzelf?

Stel uzelf op de proef. Neem ook eens een vermaning aan van een ander, want het zou de Heilige Geest Gods weleens kunnen zijn, die u in liefde wil corrigeren om u te vormen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International […]

Je mag geloven en vertrouwen!

God is een liefdevolle God, en je mag geloven en vertrouwen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 9 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 9 mei 2017 bracht Gods bode engel de volgende vermanende […]

Deel deze boodschap ook met uw dierbaren

In liefde, bemoedigende en vermanende boodschap Gods. Hij, Samuël, zeide: “O Here, mijn Steenrots, mijn Vesting en mijn Bevrijder! 2 Samuel 22, vers 2 Gepubliceerd op 13 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, welkom! Op 13 februari 2017 bracht Gods bode engel woord […]

Wat in liefde wordt gedaan blijft eeuwig bestaan!

Vermanende en bemoedigende boodschap Gods: Wees als een boom met diepe wortels en wijd uitgestrekte takken naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Gepubliceerd op 6 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 februari 2017 bracht de bode engel van […]

Geloven is weten dat je gedragen wordt!

Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt u: Weet, Mijn kind, toen het moeilijk was en zwaar op je weg, toen heb Ik jou gedragen! Gepubliceerd op 21 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 21 augustus 2015 bracht […]