O wee, o wee, boosdoeners!

Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Voordat het morgen wordt, zijn zij in Christus er niet meer. Gepubliceerd op 24 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en […]

Geef de Heilige Geest de ruimte!

Voorwaar, sommige kerken vrezen voor wat de Heilige Geest Gods zou kunnen gaan doen en geven de Heilige Geest geen ruimte en tijd tijdens sommige kerkdiensten om te werken. Gepubliceerd op 17 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 16 oktober […]

Belijd uw zonden

Schrijf uw zonden op en belijd en benoem ze één voor één, in uw gebed als u Zijn grote kracht wil ervaren. Gehoorzaam Zijn roepstem en getuig van Zijn kracht en overwinning en verlossing en liefde. Gepubliceerd op 13 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Alles heeft zijn tijd onder de zon

Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Gepubliceerd op 15 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 14 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Blij dat ik rij

Voorwaar, sommige engelen lachen om de tekst op de sticker op uw auto. ‘Blij dat ik rij!’ Gepubliceerd op 2 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 31 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

Profetisch: een dag van benauwdheid en van angst zal komen

Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en […]

Stel uzelf deze vragen ééns

Voorwaar, als men zich niet volledig overgeeft aan Hem, laat men duidelijk zien, dat men twijfelt aan Hem. Gepubliceerd op 3 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die […]

Een zachtmoedig hart en een stille geest zijn kostbaar in de ogen van God

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze. 1 Petrus 3:12 Gepubliceerd op 9 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Blaas maar op de trompet en maak alles klaar!

Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Maleachi 3, vers 2 Gepubliceerd op 02 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Weinigen volharden in hun trouw aan de Heere

Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het […]