De duivel kan zich ook voordoen als een zogenaamde Christen!

Waarschuwende en vermanende boodschap Gods: In Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren. En toch liet de mens zich verleiden door het mooie gepraat van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer? (After clicking the video, wait for a moment until […]

Velen zeggen nu: “Ik ben Jezus”, en verleiden velen!

Boodschap Gods: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid!  2 Petrus 3:17 Gepubliceerd op 8 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, op 8 december […]

Ziet toe dat niemand u verleide!

Boodschap Gods over de tekenen van de eindtijd. De discipelen van Jezus kwamen alleen tot Hem en vroegen: “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw Komst en van de voleinding der wereld?” En Jezus antwoordde en zeide (toen en Hij zegt ook vandaag tot u!): Ziet toe dat niemand u […]

Haar doel is geslaagd als ze u weet te prikkelen!

BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN JHWH: ZE IS EEN WARE HEKS EN VINDT HET GEWELDIG, ALS ZE HAAR DOEL BEREIKT HEEFT, IN DROMEN EN IN UW GEVOELENS. DAT LUKT ECHTER ALLEEN, ALS U ZICH NIET HEEFT BESCHERMD! Gepubliceerd op 5 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, […]