Alleen de Here moet u huldigen

Voorwaar, hoeveel kinderen worden niet verleid, voorgelogen door hun eigen ouders? Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, de Koning der koningen! Hij wil uw aandacht voor de overgebrachte boodschappen Gods, die u erop wijzen wie moet u huldigen. Gepubliceerd op 25 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen […]

Heb geen dovemansoren!

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Wie de waarschuwingen Gods in de wind slaat zal overgeleverd worden aan satan! Gepubliceerd op 19 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

De scheiding der geesten is in volle gang

Profetische boodschap Gods: Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Dit zijn de tekenen van het einde der uren! Gepubliceerd op 2 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Kom vanuit uw luie stoel kerkleiders!

Velen kerkleiders zijn in een droomwereld. De opdracht om het evangelie te verkondigen blijft binnen hun kerkmuren en dan menen velen ook nog klaar en gered te zijn als de Here komt. Gepubliceerd op 29 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

Houd vast aan het geloof dat u hebt!

Neem acht op deze profetische boodschap Gods: En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven […]

Wee u, die velen gaan verleiden!

Voorwaar, zo spreekt de Here vanaf Zijn koninklijke troon in de Hemel: Voorwaar, het is beter dat gij niet geboren was, want gij laat velen verloren gaan, door hen te verleiden de vaccinatie aan te nemen. Gepubliceerd op 20 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

De duivel kan zich ook voordoen als een zogenaamde Christen!

Waarschuwende en vermanende boodschap Gods: In Genesis 3, vers 1 staat, dat de slang nu de listigste was van alle dieren. En toch liet de mens zich verleiden door het mooie gepraat van de listige slang! Of waren de dieren des velds toch wijzer en slimmer? (After clicking the video, wait for a moment until […]

Velen zeggen nu: “Ik ben Jezus”, en verleiden velen!

Boodschap Gods: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid!  2 Petrus 3:17 Gepubliceerd op 8 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, op 8 december […]

Ziet toe dat niemand u verleide!

Boodschap Gods over de tekenen van de eindtijd. De discipelen van Jezus kwamen alleen tot Hem en vroegen: “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw Komst en van de voleinding der wereld?” En Jezus antwoordde en zeide (toen en Hij zegt ook vandaag tot u!): Ziet toe dat niemand u […]

Haar doel is geslaagd als ze u weet te prikkelen!

BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN JHWH: ZE IS EEN WARE HEKS EN VINDT HET GEWELDIG, ALS ZE HAAR DOEL BEREIKT HEEFT, IN DROMEN EN IN UW GEVOELENS. DAT LUKT ECHTER ALLEEN, ALS U ZICH NIET HEEFT BESCHERMD! Gepubliceerd op 5 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, […]