Het is een eervol lijden, als u Gods wil doet; niet als u kwaad doet

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 1 Petrus 4, vers 14 Gepubliceerd op 1 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de avond […]

Trek de kenmerken van Christus aan als Gods uitverkorenen!

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Gepubliceerd op 7 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 […]

De Here is bij u en helpe u!

Gezegend bent u die door uw families wordt vervolgd, omdat u het vaccin niet heeft genomen. Weet dat het woord van God zegt: ‘De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.’ Nu, broeders […]

Verwerp alle bezoedeling des vlezes en des geestes om uw heiligheid te volmaken

Denk na over deze prachtige heilige boodschap Gods, die de Heer heeft gesproken vanaf Zijn kadosh, heilige troon! Hij spreekt tot u, om niet te wandelen in de inzettingen van het volk, die Hij voor u uitdreef: want zij deden al deze dingen, en daarom verafschuwde de Heer zelfs hen. Wees heilig, geliefden! Gepubliceerd op […]

Zalig zijt gij die voorleest en zij die horen de woorden der profetieën

God koos een eenvoudige man, Zijn gezalfde en geliefde ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen om de wereld te waarschuwen, en al het verborgene aan het licht te brengen. De Here zegt tot u: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit alles te betuigen. Gepubliceerd op 13 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please […]

De Here zal het werk afmaken en het verkorten!

Voorwaar, word wakker! Er is maar één Profeet die de mensheid waarschuwt met boodschappen Gods. Maar O wee, aan de achterblijvers, de valse christussen en die valse getuigenissen gaven om media aandacht te krijgen, onder andere. Gepubliceerd op 13 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware eindtijdprofeten

Ernstige boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! U kunt genoeg vinden over Gods ware uitgekozenen in de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen. Satan echter is een na-aper, en kopieert graag! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Waarom sommige mensen werkelijk dieren na-apen

Er zijn er die ervoor kiezen om als een wild dier te leven, of om niet als beeld van God te zijn. En er zijn ook mensen die een Profeet of Profetes willen na-apen. Kies ervoor om geen na-aper, maar echt te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd […]

Laat u niet misleiden door valse profeten!

30-08-2017  Aan de vele misleiders, de valse profeten, die velen meetrekken in de valse leugens. Laat u niet misleiden door profeten, die ontkennen dat God kwam om u te redden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 30 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]

Velen noemen zich Profeet!

Een ware Profeet van de Allerhoogste is een Profeet, die niet door zichzelf is aangesteld, maar alleen door God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 24 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 24 […]