Geloof is actie en weten wie je bent in Hem!

En als u weet dat u sterker bent, laat u dan niets wijsmaken door uw gevoelens! Hoor of lees de complete boodschap Gods. Gepubliceerd op 15 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2016 bracht de engel Gods […]

Luister naar je Vader!

Boodschap Gods: Met je Vader kom je heel ver. Gepubliceerd op 2 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 februari 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag […]

Als alles onder de controle is van de Heilige Geest!

Boodschap Gods: De hele creatie is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en God de Zoon Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en God de Heilige Geest, geschapen. En ook u hebt in het bestaan in de Heilige Geest Gods de overwinning! Gepubliceerd op 18 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and […]

Ik geef u de toegang!

Boodschap Gods: Ik was u schoon van al uw schuld! Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwigheid zal zijn! Gepubliceerd op 13 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Laten Wij ons verheugen!

Boodschap Gods, op 12 maart 2015, woord voor woord, overgeleverd door een bode engel Gods, en genoteerd door Profeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods zei, in opdracht van de Heer o.a.: Voorwaar, laat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, trots op u zijn en kunnen zeggen: Vader, kijk eens wat U gekocht en betaald hebt! Laten […]

Kind van de Allerhoogste, spits uw oren, de Heer spreekt!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, SPITS UW OREN. DE HEER SPREEKT EN ZEGT U O.A.:  IK BEN, DIE IK BEN, EN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS WAARLIJK MIJN ZOON! Gepubliceerd op 12 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Alles deed Jezus Christus voor mij!

HIJ, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEED KORTOM: ALLES VOOR MIJ! WAT NIET! Gepubliceerd op 10 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap […]

Begrijpt gij nu de Geest Gods?

ALLES IS 100%, WOORD VOOR WOORD, DOORGEGEVEN AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR UW RABBOENI, UW MEESTER ADONAI, JHWH, TZ’VA’OT, YESHUA HAMASIACH, UW ENIGE KONING DER KONINGEN: JEZUS CHRISTUS! Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Dit is een […]

Kent u de betekenis van ‘Ruacha, Yeshu, Shalom’ al?

DE BODE ENGEL GODS VERTELT, IN OPDRACHT VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, WAT DE WOORDEN ‘RUACHA, YESHU, SHALOM’ BETEKENEN! HET ZIJN NIET ZOMAAR WOORDEN, MAAR HET IS EEN RESPECTVOLLE EN EERBIEDIGE HEMELSE ZEGENGROET! Gepubliceerd op 22 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon!

VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U, DE ZOON KAN NIETS DOEN VAN ZICHZELF, OF HIJ MOET HET DE VADER ZIEN DOEN. WANT WAT DEZE DOET, DAT DOET OOK DE ZOON EVENZO!  JOHANNES 5, VERS 19 EN 20 Gepubliceerd op 17 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, […]