De bruiloft in de Hemel

Toen zeide Hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan Mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door Mijn Vader. […]

Ik zeg tegen allen: Ziet toe, blijft waakzaam!

De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. Gepubliceerd op 29 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van […]

Verworpen door de wereld, uitverkoren door God

Hoewel gij verworpen zijt door sommige mensen, zijt gij bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uitverkoren en kostbaar en Zijn eigendom. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Want waar het hart vol van is daar vloeit de mond van over

Voorwaar, uitverkorene, de Geest Gods heeft tot u gesproken. Ook u bent uitgekozen om van Hem te verkondigen, die u geroepen heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld!

HIJ HEEFT ONS IMMERS IN HEM UITVERKOREN VOOR DE GRONDLEGGING DER WERELD, OPDAT WIJ HEILIG EN ONBERISPELIJK ZOUDEN ZIJN VOOR ZIJN AANGEZICHT! Gepubliceerd op 19 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op donderdag 19 september 2013 bracht de bode engel Gods deze […]