Het gevecht tegen Legioen, de gevallen engel

Profeet Benjamin Cousijnsen werd midden in de nacht plotseling wakker, de bode engel Gods stond naast hem bij het bed en vroeg om hem, Rafaël te volgen. God had hem een opdracht gegeven, die luidde als volgt: vechten tegen ‘Legioen’ de gevallen engel in opdracht van God! Gepubliceerd op 29 november 2023 door Evangelical Endtime […]

Bent u al voorbereid op de Opname?

Dit laat vooral ook hun ongeestelijke wandel duidelijk zien, en dat zij zich niet hebben voorbereid voor de Opname, vanwege de ongerechtigheid in hen. Onderzoek u wat op u van toepassing is! Gepubliceerd op 3 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Verwerp Gods ware Profeten niet maar bid voor onderscheidingsvermogen!

Vele valse profeten wanen zich in deze eindtijd als een profeet, terwijl ze niet door God als Profeet zijn uitgekozen, en God heeft ook niet tot hen gesproken. U komt ze juist ook nu, veel tegen via het internet, velen sluiten zich daardoor bij voorbaat af voor de waarheid die door echte Profeten namens God […]

Oefen zelfbeheersing in alle dingen

Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Zij lopen om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, maar wij om een onvergankelijke. Gepubliceerd op 28 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Ziet toe dat gij niet een Profeet Gods veracht!

Zie, Ik, JHWH, zend tot u Profeten. Maar Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Gepubliceerd op 3 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International […]

Als u kiest voor Hem krijgt u eeuwig leven

Hij wil dat u voor Hem kiest en niet verdwaalt maar eeuwig leven ontvangt door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 21 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de middag op 20 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Een geweldig moment komt voor de kinderen Gods

Wat zal het een geweldig moment zijn om het te zien wanneer de heilige trouwe kinderen Gods komen te staan voor de Here in al Zijn glorie en liefde en kracht. Gepubliceerd op 30 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Betoon aan uw Abba, Vader, alle eerbied, respect en liefde

Zoals kinderen opgevoed worden door hun ouders en respect horen te hebben, des te meer hoort u respect te hebben en eerbiedig te zijn in uw gebed naar uw Almachtige God toe. Gepubliceerd op 20 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! […]

In de Naam van Jezus Christus zal alle knie zich buigen! Halleluja!

De Here werd vaak beschuldigd tijdens zijn tijd op Aarde. Sommige geloofden ook niet dat Jezus God was en sommigen geloofden, dat Hij een engel was. Lees of luister verder naar de volledige boodschap. Gepubliceerd op 21 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Wees geestelijk klaar!

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Vader: Wees een voorbeeld en laat er ook geen verdeeldheid in uw geest zijn. Overdenk deze boodschap waaraan u nog zou moeten werken in uw relatie. Schaam u maar niet. Gepubliceerd op 27 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]