Het was een pittig en heftig gevecht met Satan!

24-08-2019  Verslag van Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, opgeschreven en overgebracht in opdracht van de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine, de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. “Voorwaar, Profeet en Profetes, sta samen in Mijn kracht, en volhard en vertrouw op Mij en elkaar!” […]

Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware eindtijdprofeten

Ernstige boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! U kunt genoeg vinden over Gods ware uitgekozenen in de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen. Satan echter is een na-aper, en kopieert graag! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Ernstige waarschuwing Gods voor Israël en Benjamin Netanyahu

Voorwaar, Premier Benjamin Netanyahu, hoe vaak heeft de enige levende God van Abraham, Izaäk en Jakob Israël beschermd? Denkt u echt, door al die religies en afgoderijen en vereringen van al die afgoden, dat Israël kadosh, heilig is? Israël zal kennismaken met de Twee Getuigen! (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, u zeg

Zalig zij, Profeet Benjamin, die Mij niet zien en toch horen, via u, en horen naar Mij. Luister naar Mijn ware gezalfde eindtijdprofeet, Benjamin, en Profetes Theresa Cousijnsen! Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.  Openbaring 11, vers 4 (After clicking the video, […]

Profetische boodschap aan de kwaadsprekers die Gods werken kapot willen maken!

Alle boodschappen zijn profetisch, zowel de boodschappen over roddelaars en kwaadsprekers. Juist de zogenaamde Christenen, die de Bijbel en Gods woorden niet begrijpen, spreken roddel en kwaad, en zien niet dat zij vergiftigd zijn met zwart zaad. Zij realiseren zich niet dat zij vechten tegen God! (After clicking the video, wait for a moment until […]

Zij die zich bewapenden, volhardend in de waarheid, zullen niet worden getroffen!

Profetische boodschap Gods. Ook al is de satan sterk en machtig, zijn tijd is beperkt. Hij is door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwonnen! Degenen die de boodschappen, doorgegeven aan Profeet Benjamin, serieus namen en zich hebben bewapend, en volharden, zullen overigens niet worden getroffen. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Profetisch: Op alle pleinen rouwklacht en op alle straten zegt men ‘Ach, ach!’

Voorwaar, men zal zich verbazen over de Twee Getuigen, die men had verworpen en heeft gehaat. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 22 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 22 maart 2018, bracht […]

Aan allen die de Twee Getuigen niet serieus nemen!

Wie de Twee Getuigen verwerpt, verwerpt God die de volle waarheid nu reeds openbaart in de eindtijd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 september 2017 bracht […]

Hoe gaat u om met teleurstelling?

Voorwaar, je kunt veel te dragen hebben en het moeilijk hebben. Denk dan aan Job. Hij begreep niet dat God dit liet gebeuren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 18 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, […]