Twee Getuigen

Dan zal Jezus Christus tegen vele kerken zeggen, “Gij hebt niet de waarheid van de Twee Getuigen willen aanhoren!”

Voorwaar, u speelt voor God in uw kerk. God wil niet een huis van wanorde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 5 februari 2018 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van… Continue reading

Aan allen die de Twee Getuigen niet serieus nemen!

Wie de Twee Getuigen verwerpt, verwerpt God die de volle waarheid nu reeds openbaart in de eindtijd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 september 2017 bracht een boodschapper Gods woord voor woord deze waarschuwende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom!… Continue reading

Hoe gaat u om met teleurstelling?

Voorwaar, je kunt veel te dragen hebben en het moeilijk hebben. Denk dan aan Job. Hij begreep niet dat God dit liet gebeuren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 18 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2017 bracht een engel van God woord voor woord… Continue reading

De Twee Getuigen zijn verenigd op de Aarde!

11-09-2017  Zijn Naam zit vol kracht en overwinning en bevrijding en genezing! Verder een aankondiging van de plaatsing van een video van het Joodse huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes Theresa. Alle dank en eer en glorie komen Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe, die het werk dat Hij begonnen is via Zijn Profeten, de Twee Getuigen van de eindtijd, ook zal voleindigen. Amen! (After clicking the video,… Continue reading

De Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, zijn in Joodse stijl getrouwd

De hemelse profetie, het Joodse huwelijk van de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, werd onlangs vervuld! De Heer Yeshua HaMashiach openbaart dit zelf aan de wereld via deze boodschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 5 september 2017… Continue reading

Door afkeer van de waarheid zijn velen verduisterd en vervuild!

21-08-2017  De God van Abraham, Izaäk en Jakob koos juist hem uit in de Hemel, om u op de waarheid te wijzen. Maar velen hebben zich van de waarheid afgekeerd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap is… Continue reading

Wees één met de Koning der koningen!

03-08-2017  De Heer is een Strijder, de Koning der koningen. Wees één met JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Vandaag bracht Gods bode engel, woord voor woord, deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen,… Continue reading

Zij werden tot een rotte appel in de koelkast!

Hier wordt u ernstig gewaarschuwd, omdat men de waarheid niet wil aanhoren van de Twee Getuigen! Sommigen zijn geestelijk vergaan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 mei 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende… Continue reading

Hebt gij Mij waarlijk lief?

Hebt gij Mij waarlijk lief? Steun dan Mijn werk en de Twee Getuigen, die onder u zijn. En ga uit de weg van roddelaars en kwaadsprekers! Lees en beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Mijn… Continue reading

Hij wordt net als de Heer toen, in deze eindtijd vernederd, veracht en door velen verlaten vanwege de waarheid!

Velen hielden hem, Benjamin, voor een geplaagde en een valse profeet. Luister ook beslist naar de verwijzende boodschappen in deze boodschap van God, doorgegeven door God’s bode, in opdracht van Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, aan Zijn dienstknecht in de eindtijd, Profeet Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!