De almachtige God JHWH alarmeert u, Israël!

Openbarende waarschuwing Gods voor Israël: De Here God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, openbaart en waarschuwt Zijn volk Israël via deze boodschap, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. En Hij zegt u: Hoor, Israël, welke toezeggingen de antichrist Obama, die Gods volk haat, heeft gedaan naar de Islam, en welk land zal binnenvallen […]

De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en Turkije!

13-03-2015  Profetische, waarschuwende en mededelende boodschap voor Turkije en Syrië, doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 13 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 maart 2015 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan […]

10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt!

10-07-2013  Profetie, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen: Dit telt voor alle landen… Zie wat nu komt! Ik, Donder, de bode engel Gods, zal elk land bezoeken! Gepubliceerd op 10 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de engel des Heren […]

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt!

PROFETISCHE BOODSCHAP – DE HERE ZEGT OOK: ISRAËL, ZOEK MIJN AANGEZICHT! JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, OOK ISA GENOEMD, STIERF AAN HET KRUIS EEN VRESELIJKE MARTELDOOD VOOR DE WERELD, JA OOK VOOR U! Gepubliceerd op 28 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 juni […]

16-04-2013 Profetie over Turkije: Hoor Turkije, de Here God spreekt tot u!

16-04-2013  PROFETIE OVER TURKIJE: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB BRACHT DEZE PROFETIE OVER VIA ZIJN BODE ENGEL AAN BENJAMIN COUSIJNSEN VOOR TURKIJE. HOOR TURKIJE, WAT DE ENIGE WARE GOD OVER UW LAND DOET KOMEN, ALS U ZICH NIET BEKEERT EN AFREKENT MET ALLES WAT DE HEER IN DEZE PROFETISCHE BOODSCHAP NOEMT! Gepubliceerd op […]

16-04-2013 Profetie: vanaf nu extreme regenval, extreme hitte, extreme tornado’s!

PROFETIE: VANAF NU EXTREME REGENVAL, EXTREME HITTE, EXTREME TORNADO’S! HOOR DE STEM DIE ROEPT: BEKEER U, WANT HET KONINKRIJK DER HEMELEN IS ZEER NABIJGEKOMEN! ALLES WAT DE HERE GOD HEEFT UITGESPROKEN EN DOORGEGEVEN VIA ZIJN BODE ENGELEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, ZAL SPOEDIG GESCHIEDEN, TENZIJ MEN ZICH BEKEERT VAN DE BOZE WERKEN TOT DE ENIGE […]