Israëlische soldaten zijn omgekocht door Iran!

Gepubliceerd op 8 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International 08-08-2017  Openbarende boodschap Gods: Alles wordt onttrokken aan het oog van de wereld en vooral van de media. Voorwaar, ik openbaar u… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk […]

Openbaring Gods: Ook Turkije zal nu spoedig met aanslagen beginnen!

Voorwaar, als u zich niet bekeert, zal God u straffen, Turkije! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 22 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor woord […]

Wees alert en luister naar deze profetische voorzeggingen Gods!

Verschillende aanslagen werden vandaag van tevoren gedetailleerd voorzegd in deze alarmerende, profetische boodschap, en ook kleinere gebeurtenissen werden aangekondigd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 14 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Dit is een alarmerende, profetische boodschap Gods, op […]

Profetische mededeling: Bekeer u of u zult geslagen worden!

Luister eens goed, Mexico, Turkije, Florida en ook Houston. Buig of Hij zal u laten buigen! Gepubliceerd op 8 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze profetische, openbarende mededeling Gods over […]

Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware God!

8 Juli 2016 – Dit is een korte, maar krachtige, profetische, waarschuwende en mededelende boodschap van de enige en ware God aan Turkije! Gepubliceerd op 8 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 juli 2016 bracht de engel des Heren woord […]

De almachtige God JHWH alarmeert u, Israël!

Openbarende waarschuwing Gods voor Israël: De Here God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, openbaart en waarschuwt Zijn volk Israël via deze boodschap, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. En Hij zegt u: Hoor, Israël, welke toezeggingen de antichrist Obama, die Gods volk haat, heeft gedaan naar de Islam, en welk land zal binnenvallen […]

De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en Turkije!

13-03-2015  Profetische, waarschuwende en mededelende boodschap voor Turkije en Syrië, doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 13 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 maart 2015 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan […]

10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt!

10-07-2013  Profetie, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen: Dit telt voor alle landen… Zie wat nu komt! Ik, Donder, de bode engel Gods, zal elk land bezoeken! Gepubliceerd op 10 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de engel des Heren […]