Turkije

Israëlische soldaten zijn omgekocht door Iran!

Gepubliceerd op 8 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International 08-08-2017  Openbarende boodschap Gods: Alles wordt onttrokken aan het oog van de wereld en vooral van de media. Voorwaar, ik openbaar u… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet… Continue reading

Openbaring Gods: Ook Turkije zal nu spoedig met aanslagen beginnen!

Voorwaar, als u zich niet bekeert, zal God u straffen, Turkije! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 22 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd op 22 maart 2017 door de bode engel Gods aan eindtijdprofeet van de… Continue reading

Erdogans campagne in Rotterdam zonder toestemming was opzettelijk om geslaagd doel te bereiken!

Waarschuwing aan onder andere Nederland en Europa. Dit is een openbarende boodschap, die de bode engel Gods woord voor woord doorgaf aan Profeet Benjamin Cousijnsen. De inhoud van deze boodschap Gods, zoals alle boodschappen, is 100% afkomstig van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die de enige ware God is van Benjamin Cousijnsen, Profeet van de eindtijd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)… Continue reading

Wees alert en luister naar deze profetische voorzeggingen Gods!

Verschillende aanslagen werden vandaag van tevoren gedetailleerd voorzegd in deze alarmerende, profetische boodschap, en ook kleinere gebeurtenissen werden aangekondigd aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 14 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Dit is een alarmerende, profetische boodschap Gods, op 13 september 2016 woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin… Continue reading

Profetische mededeling: Bekeer u of u zult geslagen worden!

Luister eens goed, Mexico, Turkije, Florida en ook Houston. Buig of Hij zal u laten buigen! Gepubliceerd op 8 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze profetische, openbarende mededeling Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua… Continue reading

Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware God!

8 Juli 2016 – Dit is een korte, maar krachtige, profetische, waarschuwende en mededelende boodschap van de enige en ware God aan Turkije! Gepubliceerd op 8 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, welkom! Op 8 juli 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze profetische, openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik… Continue reading

De almachtige God JHWH alarmeert u, Israël!

Openbarende waarschuwing Gods voor Israël: De Here God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, openbaart en waarschuwt Zijn volk Israël via deze boodschap, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. En Hij zegt u: Hoor, Israël, welke toezeggingen de antichrist Obama, die Gods volk haat, heeft gedaan naar de Islam, en welk land zal binnenvallen in Israël! Gepubliceerd op 20 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and… Continue reading

De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en Turkije!

13-03-2015  Profetische, waarschuwende en mededelende boodschap voor Turkije en Syrië, doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd op 13 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 maart 2015 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk… Continue reading

10-07-2013 Profetie: Zie wat nu komt!

10-07-2013  Profetie, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen: Dit telt voor alle landen… Zie wat nu komt! Ik, Donder, de bode engel Gods, zal elk land bezoeken! Gepubliceerd op 10 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 juli 2013 bracht de engel des Heren deze profetische boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen. Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!