Bereid u voor als een reine Bruid

Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben wanneer de Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk bij het geklank van de bazuin Gods. Gepubliceerd op 13 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 12 september […]

Laat uw geloof alleen rusten op de kracht van God

Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Gepubliceerd op 8 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

Doe al de werken in vreugde voor Zijn glorie en eer

Laten wij dan Hem toezingen en Hem prijzen en hulde bewijzen als bewijs van onze liefde. Gepubliceerd op 7 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 6 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Profetie: Na de Opname, zal op de Aarde, de grootste verschrikking ooit zijn

Voorwaar, alles zal gebeuren wat u geopenbaard is. Er zal berouw zijn, een luid gejammer en ondraaglijk verdriet en pijn voor de achterblijvers. Gepubliceerd op 5 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 4 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

De Here kent uw gedachten en verborgenheden die Hij ook waarneemt

Wees u bewust, dat niets verborgen is, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. Voorwaar, zo weet u wederom, dat de Here via Zijn ware Profeet gesproken heeft, zodat u zich bekeert. Gepubliceerd op 10 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine […]

Houd vast aan Mijn woorden, zegt de Here

Bemoedigende boodschap Gods: De Here heeft uw gebed verhoord. Deze volgende woorden zijn voor u, zegt de Here, die in ellende zit. Gepubliceerd op 22 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Laat alleen de wind van God maar waaien in u

Voorwaar, vele christenen lijken wel geheime agenten. Ze houden alles wat men hoort, geheim voor henzelf, wat men juist zou moeten delen. Gepubliceerd op 25 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de […]

Er is niemand als onze Almachtige en Eeuwige Koning der koningen!

Voorwaar, telt dit ook van uw kant? Bent u ook zo goed en trouw voor eeuwig? Gepubliceerd op 20 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag […]

Oud & Nieuw! Feest 2022

Flyer Oud en Nieuw Feest!       Click on the title to download the dutch version of the flyer about the 12 muscatel grapes. You may share it with others without any changes.   Evangelical Endtime Machine Ministry

Blaas maar op de trompet en maak alles klaar!

Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Maleachi 3, vers 2 Gepubliceerd op 02 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]