Laat u altijd door Gods liefde leiden broeders en zusters in de Heer!

Indien wij door de Geest der liefde Gods leven, laten wij ook door de Kadosh Heilige Geest, het spoor houden zoals het bedoeld is. Wij moeten niet liefdeloos en praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Gepubliceerd op 13 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Profetisch: Een ieder die oorlog voert tegen Israël zal in ballingschap gaan!

In deze profetische en waarschuwende boodschap Gods: Ja, Ik, JHWH zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem, Mij Israël haten en er oorlog tegen voert, zal Ik verslaan. Gepubliceerd op 16 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Meermaals wijst de HERE u erop!

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Gepubliceerd op 12 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 oktober kreeg ik, […]

Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen?

De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. Gepubliceerd op 11 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode […]

Laat u niet door satan tegenhouden om in de hemel te komen!

De duivel wil ook niet hebben dat u in de hemel komt en is altijd al jaloers geweest, zowel op God en alswel op Zijn engelen, en broeders en zusters in de HEER! Alleen wie trouw blijven aan Hem en geen kwaad doen, komen in de hemel, en zullen zoals de trouwe engelen door God […]

Ja de HERE is bij u, heb daarom geloofsvertrouwen zoals david!

David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. En hoe zit het met u? Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u […]

Ontzag is de sleutel die de deur opent

Dit is een bemoedigende boodschap Gods. De sleutel om de deur te openen is, ontzag voor de Heer te hebben dat het hart verkwikt en het is een gave en het baant de weg naar de liefde. Gepubliceerd op 22 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Vertrouw op Mij, uw HERE, die bij u is

Dit is een bemoedigende boodschap Gods; de Heer zegt u o.a; Vertrouw op Mij, de Here, die bij u is, met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht en gedachten niet. Gepubliceerd op 5 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! In de middag van […]

Zijn krachtige wonderbare kostbare Bloed is meer dan overwinnaar!

Wandel met de HEER in zuiverheid en kadosh, heiligheid, en wees vol kracht en zonder te beven. Alleen satan zal voor u moeten beven niet andersom! Gepubliceerd op 8 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 juni 2023, kreeg ik, […]

Lach maar om de domheid van satan

Voorwaar, verheugt u in Mij en wees niet verdrietig, maar lach en juich om de domheid van satan, want hij brengt alleen maar door zijn smaad een heel groot loon voor de vervolgden in Mij tot stand, die de kinderen Gods genoemd worden. Gepubliceerd op 25 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]